Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Ἑορτή Μ. Βασιλείου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης01/01/202301ης Ἰανουαρίου
2«Κυριακή μετά τά Φώτα»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής08/01/202308ης Ἰανουαρίου
3«Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 Λεπρῶν)»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου15/01/202315ης Ἰανουαρίου
4«Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π.Σέργιος Μαρνέλλος22/01/202322ας Ἰανουαρίου
5«Κυριακή ΙZ΄ Λουκᾶ (Χαναναίας)»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου29/01/202329ης Ἰανουαρίου
6«Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας05/02/202305ης Φεβρουαρίου
7«Κυριακή τοῦ Ἀσώτου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόσομος Τραϊκάπης12/02/202312ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή τῆς Τυροφάγου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης26/02/202326ης Φεβρουαρίου
9«Κυριακή Α΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης05/03/202305ης Μαρτίου
10«Κυριακή Β΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης12/03/202312ης Μαρτίου
11«Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος19/02/202319ης Μαρτίου
12«Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης26/02/202326ης Μαρτίου
13«Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας02/04/202302ας Ἀπριλίου
14«Σάββατο τοῦ Λαζάρου-Κυριακή τῶν Βαΐων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας09/04/202309ης Ἀπριλίου
15«Κυριακή τοῦ Πάσχα»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης16/04/202316ης Ἀπριλίου
16«Κυριακή τοῦ Θωμά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής23/04/202323ης Ἀπριλίου
17«Κυριακή τῶν Μυροφόρων»Ἱερομόναχος π. Κύριλλος Φούντης30/04/202330ης Ἀπριλίου
18«Κυριακή τοῦ Παραλύτου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π.Σέργιος Μαρνέλλος07/05/202307ης Μαΐου
19«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
14/05/202314ης Μαΐου
20«Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας21/05/202321ης Μαΐου
21«Τῶν ἁγ. 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης28/05/202328ης Μαΐου
22«Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος04/06/202304ης Ἰουνίου
23«Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
11/06/202311ης Ἰουνίου
24«Κυριακή Γ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης25/06/202325ης Ἰουνίου
25«Κυριακή Δ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π.Βασίλειος Ντίνος02/07/202302ας Ἰουλίου
26«Κυριακή Ε΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης09/07/202309ης Ἰουλίου
27«Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας16/07/202316ης Ἰουλίου
28«Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας23/07/202323ης Ἰουλίου
29«Κυριακή Η΄ Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης30/07/202330ης Ἰουλίου
30«Κυριακή τῆς Μεταμορφώσεως»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής06/08/202306ης Αὐγούστου
31«Κυριακή Ι΄ Ματθαίου»Ἱερομόναχος π. Κύριλλος Φούντης13/08/202313ης Αὐγούστου
32«Κυριακή IA΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος20/08/202320ης Αὐγούστου