Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                               ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
                      ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
                                         ΕΤΟΥΣ 2015

Α/ΑΤΙΤΛΟΣDOWNLOADΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
1«Διαβίβασις Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου»save-512 αντίγραφο11-02-2015
2«Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς – Συμμετοχή τῶν ἐνοριῶν «Δισκοφορία»save-512 αντίγραφο12-02-2015
3«Ζητοῦνται στοιχεῖα»save-512 αντίγραφο17-02-2015
4«Τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος»save-512 αντίγραφο17-03-2015
5«Ἔκτακτη Ἱερατικὴ Σύναξη»save-512 αντίγραφο24-03-2015
6«Διαβίβασις Σεπτῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου»save-512 αντίγραφο07-04-2015
7«Ἔκτακτη Ἱερατικὴ Σύναξη»save-512 αντίγραφο23-06-2015
8«Ὑποδοχὴ Ἱεροῦ Λειψάνου»save-512 αντίγραφο25-06-2015
9«Συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς»save-512 αντίγραφο08-10-2015