Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος πάσης Ἠπείρου καὶ Κερκύρας, κ.κ.. Μάξιμος (κατὰ κόσμον Βασίλειος Παπαγιάννης), ἐγεννήθη ἐν Λεβερκοῦζεν τῆς Γερμανίας, τὸ ἔτος 1968, ἀπὸ γονεῖς Ἕλληνας μετανάστας. Ἀφοῦ παρηκολούθησε τὰ ἐγκύκλια γράμματα εἰς τὸν τόπον καταγωγῆς του, ἐν Μεγάλῃ Παναγίᾳ Χαλκιδικῆς, ἐπέστρεψεν εἰς Γερμανίαν ὅπου, χειροτονηθεὶς Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ὑπηρέτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ὡς καὶ εἰς ἄλλους Ἱεροὺς Ναούς, γενόμενος κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Bietigheim-Bissingen. Μετὰ τὰς θεολογικὰς σπουδάς του, ἠκολούθησε μεταπτυχιακὰς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Στρασβούργου, μὲ ἀντικείμενον τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν καὶ εἰς Τυβίγγην, μὲ ἀντικείμενον τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν καὶ τὴν Παιδαγωγικὴν τῆς Θρησκείας. Συμμετέσχεν εἰς εἰδικὰ προγράμματα διὰ τοὺς μετανάστας, συνεργαζόμενος μετὰ διαφόρων δημοσίων φορέων διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν προβλημάτων μεταναστῶν καὶ διὰ πλῆθος ἄλλων κοινωνικῶν δράσεων. Ἀπὸ 30ης Δεκεμβρίου τοῦ 2008 ἕως τῆς ἐκλογῆς του ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν, ἀρχικὰ  ὡς Ἱεροκήρυξ  καὶ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν καὶ ἀκολούθως ὡς Πρωτοσύγκελλος. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ἐξελέγη τὴν 25ην Ἰουνίου 2014.

Ὀνομαστήρια: 21 Ἰανουαρίου.