Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«ΕΙΣ ΚΟΠΑΝΟΥΣ»

Ἱστορικό

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου («εἰς Κοπάνους») στὰ Γιάννινα πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ «κοπάνισμα» τῶν ρούχων, ποὺ ἔπλεναν οἱ γυναῖκες στὴ λίμνη. Πότε πρωτοκτίστηκε ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι γνωστό. Ὁ Παναγιώτης Ἀραβαντινὸς στὴ «Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου» (1856) ἀναφέρει τὸν Ἅγιο Νικόλαο «εἰς Κοπάνους» σὰν ἕναν ἀπὸ τοὺς διασωθέντες ναοὺς ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση τοῦ 1430.

Ὁ Σπυρίδων Λάμπρος στὶς «Σελίδες ἐκ τῆς ἱστορίας τῶν Ἰωαννίνων» ἀναφέρει ὅτι στὴν ἐκκλησία φυλακίστηκαν οἱ δεκαοχτὼ κυράδες μὲ τὴν κυρὰ Φροσύνη: «Ἦτο ἑσπέρα τῆς 21 Ἰανουαρίου 1801… Αἱ 18 γυναῖκες μετηνέχθησαν εἰς τὴν ἀκτὴν τῆς λίμνης, ἀλλὰ μὴ ὑπαρχόντων λεμβούχων κατ’ ἐκείνην τὴν ὥραν, ἐκομίσθησαν εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἔνθα παρέμειναν ἐγκάθειρκτοι ὁλόκληρον τὴν ἑπομένην….».

Χρησιμοποιήθηκε σὰν ἀρχηγεῖο τῶν Σουλιωτῶν ὑπὸ τὸ Νότη Μπότσαρη κατὰ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, κάτι ποὺ γνωστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἐντοιχισμένη ἐπιγραφή. Ὁ ναὸς κάηκε τότε καὶ ξαναχτίστηκε ἀπὸ τὸ Νούσια (Ἰωάννη) Χρυσὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 1845.

Στὸν Ἅγιο Νικόλαο («εἰς Κοπάνους») παντρεύτηκε καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας τὴ σύζυγό του Ἑλένη, ὅπως γράφει ὁ Δημήτρης Σαλαμάγκας στὸ βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νέος Μάρτυς ὁ ἐξ Ἰωαννίνων»: «Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἴδια ἑβδομάδα ποὺ εἶχεν ἀρραβωνιαστεῖ, χωρὶς πολλὲς διατυπώσεις καὶ ἄργητες, στὸν ἐξοχικὸ ναὸ τοῦ Ἅϊ – Νικόλα, στοὺς Κοπάνους, μὲς στὴ συγκινημένη προσδοκία τῶν χριστιανῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν τὸ μυστήριο, ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἴδιου αὐτοῦ Παπανικόλα ποὺ τοὺς εἶχεν ἀρραβωνίσει, ἀκουγόταν τὸ θεσπέσιο ἐκεῖνο «Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Γεώργιος»…».

Ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, φυλάσσεται ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. «Στὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Κοπάνων ὑπάρχουν πολλὰ ἅγια λείψανα. Τὸ γνωστότερον πάντων εἶναι ἡ δεξιὰ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Αὐτὸ εἶναι ξακουστὸν καὶ θαυμαστόν, ὅλος ὁ κόσμος τὸ ξεύρει στὰ Γιάννινα καὶ στὰ πέριξ», ἀναφέρει ὁ Κωνσταντῖνος Καζαντζῆς στὸ ἀφήγημά του «Τὸ χέρι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου».

Ἰδιαίτερη εὐλογία ἀποτελοῦν τὰ ἅγια λείψανα τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου «τοῦ ἐν Ἰωανίννοις ἀθλήσαντος», καθὼς καὶ τῶν Ἁγίων Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα, Κηρύκου, Παντελεήμονος καὶ Τρύφωνος, ποὺ φυλάσσονται σὲ προσκυνητάρι στὸ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Ναὸς πανηγυρίζει δύο φορὲς μέσα στὸ χρόνο: τόσο στὶς 25 Ἰανουαρίου (τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου) ὅσο καί, κατ’ ἔθιμον, τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. Στὴ διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τελοῦνται τρεῖς ἱερὲς ἀγρυπνίες: 11 Σεπτεμβρίου (τοῦ Ἁγίου Εὐφροσύνου, τοῦ μάγειρα), 3 Νοεμβρίου (ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Μεγαλομάρτυρα) καὶ 11 Ἰουνίου (γιὰ τὴ θαυματουργὴ θεομητορικὴ εἰκόνα τοῦ «Ἄξιον ἐστί»). Ἰδιαιτέρως συγκινητικὴ εἶναι ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἐντὸς τοῦ Κοιμητηρίου, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.

Ποιμαντική Δραστηριότητα

Στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἁγίου Νικολάου συμπεριλαμβάνονται ἡ καθημερινὴ παροχὴ συσσιτίων σὲ πενήντα καὶ πλέον ἄπορες οἰκογένειες τῆς ἐνορίας, καθὼς καὶ ἡ, ἐδῶ καὶ δεκατρία χρόνια, ἀνελλιπὴς λειτουργία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ὅπου χτυπᾶ ἡ καρδιὰ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων τῆς Ἐνορίας.

Κύριος ἄξονας τῆς δράσης τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῶν Ἀμπελοκήπων, στὴν ὁδὸ Θωμᾶ Πασχίδη 80, εἶναι οἱ κυριακάτικες κατηχητικὲς συναντήσεις τῶν παιδιῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μιὰ σειρὰ δημιουργικῶν δραστηριοτήτων τους στὴ διάρκεια τῆς ἑβδομάδας, ὅπως μαθήματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, διδασκαλία θεωρίας μουσικῆς καὶ μουσικῶν ὀργάνων, χορωδιακὰ μαθήματα καὶ ἐκμάθηση παραδοσιακῶν χορῶν…

Τακτικοί ἐφημέριοι

  • Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπόστολος Σίλλης, Ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων.
  • Πρεσβύτερος Δημήτριος Σιαμάνης, Ἀπόφοιτος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων.

Ἐπικοινωνία

Τηλέφωνο I. Ναοῦ: 26510 22 234
Τηλέφωνο Πνευματικοῦ Κέντρου: 26510 79 195
Ἱστότοπος: http://eiskopanous.blogspot.gr/

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: