Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ἱστορικὸ Σημείωμα:

Ὁ Ἱερὸς Ναός, τιμώμενος στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ, ἐπισκόπου Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου, καὶ τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, στὴ συνοικία Καλλιθέα τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων, θεμελιώθηκε ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρὸ Σεραφεὶμ καὶ ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ τὸν διάδοχό του κυρὸ Θεόκλητο τὸ ἔτος 1986. Τιμᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ γιὰ νὰ συνδεθεῖ ὁ ἅγιος μὲ τὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων, ἀφοῦ τὸ μαρτύριό του ἦταν συνέπεια τῆς ἐπανάστασης τοῦ Διονυσίου Φιλοσόφου καὶ τῶν μέτρων ἀντεκδίκησης τῶν Τούρκων κατὰ τῶν Ἑλλήνων, καθὼς καὶ στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων, ἐπειδὴ στὴν περιοχὴ προϋπῆρχε εἰκόνισμα ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τους.

Σήμερα, λειτουργεῖ ὡς Παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἀρχιμανδρείου καὶ καλύπτει τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς.

 

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
Δημολίτσα Πατατούκου 13
45333 – Ἰωάννινα
Τηλ.: 2651074189

e-mail: agapostoloi@hotmail.com

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: