Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 

Σύντομο ἱστορικό

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς Ἰωαννίνων θεμελιώθηκε ἀπό τὸ Μακαριστό Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρό Θεόκλητο Σετάκη τὴν 3η Ἰουνίου 1996 καὶ λειτουργεῖ ἀπό τό 2001 καὶ μετά.
Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέστηκαν ἀπό τὸ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. κ. Μάξιμο, τὴν Κυριακή 5 Ὀκτωβρίου 2014. Ἦταν δέ τὰ πρῶτα Ἐγκαίνια τῆς Ἀρχιερατείας του καὶ ἔγιναν μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια.
Ὁ Ἱερός Ναός οἰκοδομήθηκε μὲ χρήματα ποὺ προῆλθαν ἀπό δωρεές καὶ ἀπό ἐράνους τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς περιοχῆς.
Ὁ Ἱερός Ναός πανηγυρίζει τὴ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἱερά Παρεκκλήσια

Κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ὑπάρχει Ἱερός Ναός, ὁ πρῶτος τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, πού ὅμως τώρα ἑορτάζει εἰς τιμήν καί μνήμη τῆς Μητέρας ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν τέκνων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων, ἑορταζόντων τή 17η Σεπτεμβρίου.
Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός ἔχει καί δύο παρεκκλήσια. Τό ἕνα πρός Βορρᾶν, πρός τιμήν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσαντος, καί τό ἂλλο πρός Νότον, πρός τιμήν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.
Σήμερα τό κάτω μέρος τοῦ Ἱ.Ναοῦ χρησιμοποιεῖται ὡς αἴθουσα τελετῶν, ἐκδηλώσεων, λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί ὡς ἐργαστήριο τεχνῶν (Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτῶν, Μουσικῆς, Ραπτικῆς κ.λπ.).
Ὁ περιβάλλων χῶρος
’Έχει τελειώσει ἡ περίφραξη, καλλιεργεῖται τό πράσινο (λουλούδια κ.λπ.) καί ἔχει ἀποπερατωθεῖ ἡ πλακόστρωση μπροστά ἀπό τόν Ἱερό Ναό.

Ποιμαντική, πνευματική διακονία

Αὐτή γίνεται μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
1. Τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων κανονικά.
2. Τὸ Θεῖο Κήρυγμα κάθε Κυριακή καὶ μεγάλη ἑορτή.
3. Τὴν Ἱερά Ἐξομολόγηση.
4. Τὶς Νεανικές Κατηχητικές Συνάξεις, κάθε Σάββατο καὶ Κυριακή, καὶ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις (Χριστούγεννα – Πάσχα – Ἐπετείους κ.λπ.). Τή συμμετοχή τῶν παιδιῶν σὲ ἀθλοπαιδιὲς, σὲ μαθήματα Ἁγιογραφίας κ.ἄ.
5. Τὴ συγκέντρωση γονέων, ἰδίως στὴν ἀρχὴ τοῦ σχολικοῦ ἔτους.
6. Τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τὶς κυρίες.
7. Τίς προσκυνηματικές ἐκδρομές, ἰδίως σὲ ἱεροὺς τόπους.
8. Τὴν ἀντιαιρετική δραστηριότητα.
9. Τή διανομή χριστιανικῶν ἐντύπων.
10. Τό Ἐκθετήριο ἱερῶν ἀντικειμένων, βιβλίων κ.ἄ, πού  λειτουργεῖ σέ ἰδιαίτερη αἴθουσα.

Ποιμαντική, φιλανθρωπική διακονία

• Ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο παρέχεται βοήθεια στοὺς πτωχοὺς σὲ τρόφιμα, ρουχισμὸ καὶ χρήματα.
• Σὲ συνεργασία μὲ τὸ «Σύλλογο Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας».
• Σὲ συνεργασία μὲ τὸ φιλανθρωπικό παντοπωλεῖο τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν καὶ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μετά τῶν ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἐνοριτῶν.

Ἄλλες Ποιμαντικές δραστηριότητες

• Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
• Ἔκδοση Ἡμερολογίου κάθε ἔτους.
• Ἔκδοση δύο βιβλίων: α) τὸ ἕνα μὲ τίτλο «Η ΧΑΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ», περιέχον κηρύγματα ἐκφωνηθέντα πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ β) τὸ ἄλλο με κηρύγματα ἀπό τὶς Κυριακές καὶ ἑορτές τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τίτλο «ΤΡΙΩΔΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟ».
• Ὁμιλίες, διαλέξεις σὲ Ὀρθοδόξους Συλλόγους τῆς πόλεως.
• Ἐπισκέψεις σὲ Ἱερὲς Μονὲς, ἰδίως στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παλιουρῆς γιὰ Θεῖες Λειτουργίες καὶ ἄλλες ἐργασίες, καθότι ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παλιουρῆς Ἰωαννίνων καὶ εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ τὴ φροντίδα καὶ τὴ συντήρηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν πιστῶν, πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐφημέριοι

• Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος, ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Νταλαμπίρας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπόφοιτος Α.Ε.Α. Βελλᾶς.

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολή
Προφήτη Ἠλία 13 & Παναγίας Σουμελᾶ 17
Ἀνατολή 45333
Ἰωάννινα
Τηλ: κιν. 6938884409

Πῶς θά μᾶς βρεῖτε:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ «ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017

Ἀνατολή 2017
Tenia AgSofias