Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2022

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
 244Διορισμός Μοναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς01/01/2022
245Ἔγκρισις πράξεων 204/13-01-2022 καί 205/25-01-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης31/01/2022
246Ἔγκρισις πράξεως 687/27-01-2022 Ι.Μ. Βελλᾶς31/01/2022
247Διορισμός Ἡγουμένου & Ἡγουμενοσυμβουλίου Ι.Μ. Ἐλεούσης01/02/2022
248Ὁρισμός Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων Γ΄, Θ΄ καί ΙΒ΄ Ἀρχ. Περιφερειῶν01/02/2022
249Ὁρισμός ἄμισθου εἰδικοῦ συμβούλου28/02/2022
250Ἔγκρισις πράξεως 207/29-03-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης06/04/2022
251Ἔγκρισις πράξεως 542/20-04-2022 Ι.Μ. Ἐλεούσης03/05/2022
252Περί οἰκονομικῆς συνδρομῆς06/05/2022
253Περί πρόσληψης ὠφελουμένων09/06/2022
254Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Βοτονοσίου09/06/2022
255Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Φλαμπουραρίου09/06/2022
256Ἔγκρισις πράξεως 404/23-05-2022 Ι.Μ. Καστρίτσης09/06/2022
257Ἔγκρισις πράξεως 208/21-06-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης22/06/2022
258Ὁρισμός διαχειριστῶν Δηλώσεων «Πόθεν Ἔσχες»22/06/2022
259Ἀπαλλαγῆ καθηκόντων Ἡγουμένου12/08/2022
260Ὁρισμός ἐπιτροπῆς καταγραφῆς12/08/2022
261Διορισμός διακόνου στήν ἐνορία Ἁγ. Παρασκευῆς Μετσόβου21/08/2022
262Διορισμός Ἡγουμένου & Ἡγουμενοσυμβουλίου Ι.Μ. Ἐλεούσης29/08/2022
263Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Μπάφρας19/09/2022
264Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Μανασσῆ19/09/2022
265Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Κάτω Βίτσας19/09/2022
266Ἔγκρισις πράξεως 209/09-08-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης28/09/2022
267Ἔγκρισις πράξεως 210/03-10-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης03/10/2022
268Ἔγκρισις πράξεως 211/31-10-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης31/10/2022
269Ἔγκρισις πράξεως 212/24-11-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης24/11/2022
270Διορισμός Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας01/12/2022
271Διορισμός Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας01/12/2022
272Ἔγκρισις πράξεως 1/01-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας02/12/2022
273Ἔγκρισις πράξεως 2/13-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας13/12/2022
274Ἔγκρισις πράξεως 213/23-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης23/12/2022