Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2023

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
 275Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν ΣΤ’ Ἀρχιερατική Περιφέρεια05/02/2023
 276Περί διοικοῦσας καί διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς Ι.Π. Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου05/02/2023
 277Ἔγκρισις πράξεως 556/09-03-2023 Ι.Μ. Ἐλεούσης10/03/2023
 278Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διά τὴν κάλυψιν διακονικῆς ὀργανικῆς θέσεως16/03/2023
 279Διαπιστωτική Πράξις: κατάταξη μισθοδοτουμένων κληρικῶν καί Ἐκκ. ὑπαλλήλων21/03/2023
 280Ἔγκρισις πράξεως 3/04-05-2023 Ι.Μ. Τσούκας05/05/2023
 281Ἔγκρισις πράξεως 214/12-05-2023 Ι.Μ. Δουραχάνης12/05/2023
 282Διορισμός Ιεροδιακόνου στήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης, πόλεως15/05/2023
 283Ἔγκρισις πράξεως 4/24-05-2023 Ι.Μ. Τσούκας24/05/2023
 284Ἔγκρισις πράξεως 5/24-05-2023 Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας14/05/2023
 285Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διά τὴν κάλυψιν ὀργανικῆς ἐφημαριακῆς θέσεως10/07/2023
 286Ἔγκρισις πράξεως 572/05-07-2023 Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων13/05/2023
 287Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου διά τὴν κάλυψιν ὀργανικῆς ἐφημαριακῆς θέσεως17/07/2023
 288Ἔγκρισις πράξεως 214/18-07-2023 Ι.Μονῶν Παλιουρῆς18/07/2023
 289Διορισμός διακόνου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας08/08/2023
 290Διάθεσις 51 βιβλίων ἐκ τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων09/08/2023