Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015

 

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
25Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων08-01-2015
26Ὁρισμὸς Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Β΄ Περιφερείας Λεκανοπεδίου Ἰωαννίνων καὶ συγχώνευση τῆς ΙΒ΄ καὶ ΙΓ΄ Περιφερείας08-01-2015
27Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 16/12-02-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς12-02-2015
28Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 19/16-03-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς19-03-2015
29Ἐπιχορήγηση Ἀγαθοεργῶν Καταστημάτων19-03-2015
30Ὁρισμὸς Ἀξιολογητοῦ διὰ τὸν Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον καὶ διὰ τὸν Ἀναπληρωτὴν Γ.Α.Ε.19-03-2015
31Διορισμός Προσωρινοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σταυρακίου27-04-2015
32Διαπιστωτικὴ Πράξη Συγκροτήσεως Διοικούσης καὶ Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου27-04-2015
33Διορισμός Προσωρινοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου27-04-2015
34Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/07-05-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς07-05-2015
35Διεξαγωγὴ Ἐκκλησιαστικῆς Πανηγύρεως ὑπὸ τῆς ἐνορίας  Σταυρακίου12-05-2015
36Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 473/28-05-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου28-05-2015
37Ἔγκριση τῶν ὑπ’ ἀριθ. 177 & 178/2015 πράξεων τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Δουραχάνης15-06-2015
38Διορισμὸς Ἡγουμενοσυμβούλου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δουραχάνης15-06-2015
39Διορισμὸς μελῶν Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κληροδοτήματος «Ἀγγελικῆς Παπάζογλου»19-06-2015
40Συμμετοχὴ Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τὴν Κοινωνικὴν Σύμπραξιν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων22-06-2015
41Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου ἐφημερίου διὰ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου01-07-2015
42Διαπιστωτικὴ Πράξη συστάσεως τῶν Ἐνοριῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων01-07-2015
43Ἐξουσιοδότηση Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Στυλιανοῦ Σίμπα γιά τήν πληρωμή ἔργου01-10-2015
44Ἔγκρισις διοργάνωσης ἐκδήλωσης Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου01-10-2015
45Ἔγκρισις μεταφορᾶς χρηματικοῦ ποσοῦ ἔκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου01-10-2015
46Ἀποδοχή παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιμ. Δημήτριου Ἀργυροῦ ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Ἱεροκήρυκος09-10-2015
47Διορισμός Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Λευκοθέας10-10-2015
48Ἔγκρισις οἰκονομικῆς ἐπιχορηγήσεως ἔκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου12-10-2015
49Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἐνορίας Ἀβγοῦ12-10-2015
50 Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης12-10-2015
51Ἔγκρισις πρακτικῶν Ἱερῶν Μονῶν 30-10-2015
52 Διορισμός Ἡγουμένου καί Ἡγουμενοσυμβουλίου στήν Ἱερά Μονή Ἐλεούσης Νήσου02-11-2015
53Ἔγκρισις πρακτικῶν Ἱερῶν Μονῶν 02-11-2015
54 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου02-11-2015
55Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἐνορίας Ἀβγοῦ 14-11-2015
56Διορισμός προσωρινοῦ Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων 14-11-2015
57 Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου16-11-2015
58Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης16-11-2015
59Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐνορίας Μυροδάφνης16-11-2015
60Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιοῦ τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας16-11-2015
61 Ώφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινοφελοῦς χαρακτῆρος 15-12-2015
62Πρόκρισις ἀμίσθου διευθυντοῦ στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς Ἰωαννίνων21-12-2015
63Ὁρισμός ἐκπροσώπου τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων καί ἐντολή μεταβάσεως εἰς Ρωσσίαν διά τήν συμμετοχήν εἰς τάς ἐκεῖ ἐκδηλώσεις21-12-2015
64 Ὁρισμός ἀμίσθου συμβούλου στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς Ἰωαννίνων21-12-2015