Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

 

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
65 Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος 12/01/2016
66Ἄδεια προσβάσεως καί μελέτης τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἱ.Μ.Ἰ.12/01/2016
67Διόρθωση ἐγγραφῆς ἀκινήτου εἰς τά οἰκεία βιβλία τοῦ Κτηματολογικοῦ γραφείου Ἰωαννίνων12/01/2016
68  Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ήλιοῦ τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας28/01/2016
69Ὁρισμός Πρώτου Ἀξιολογητοῦ28/01/2016
70Ὁρισμός Γραμματέα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου28/01/2016
71  Ὁρισμός Προϊσταμενεύοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου28/01/2016
72Συγκρότητηση Ἐπιτροπῆς Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν28/01/2016
73Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος08/02/2016
74Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος22/02/2016
75Διορισμός Μετοχιάρχη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Μετσόβου24/03/2016
76Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων24/03/2016
77Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων31/03/2016
78Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας20/04/2016
79Λύση συμβάσεως μισθώσεως ἀκινήτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς11/05/2016
80Διορισμός Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱεράς Μονής Βελλᾶς11/05/2016
81Περί ὑπαγωγῆς παρεκκλησίου στήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης11/05/2016
82Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς13/06/2016
83Πρόσληψη Δασολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου13/06/2016
84Διάθεση ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων στήν έκθεση «Ioannina’s Silver art» στή Μόσχα13/06/2016
85Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς13/06/2016
86Διορισμός Προέδρου Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Παρεκκλ. Ἁγ. Ἐλευθερίου06/07/2016
87Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς02/08/2016
88Ἄρση Διακονήματος05/08/2016
89Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς05/08/2016
90Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων09/08/2016
91Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς16/08/2016
92Συμμετοχή τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα INTERREG IPA II29/08/2016
93Ἀνακύρηξη ὑποψηφίων διά τήν κάλυψη ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων29/08/2016
94 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς01/09/2016
95Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς07/09/2016
96Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς07/09/2016
97Συμμετοχή τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα INTERREG IPA II20/09/2016
98Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς20/09/2016
99 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς28/09/2016
100Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίων Ἱερῶν Μονῶν περί ἀνάληψης χρημάτων30/09/2016
101 Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ι. Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης03/10/2016
102Διορισμός Διακόνου στόν Ι. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἐνορίας Ἡλιόκαλης03/10/2016
103Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν Ε’ Ἀρχιερατική Περιφέρεια03/10/2016
104Ἔγκριση πράξεως Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου10/10/2016
105Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς10/10/2016
106Ἔγκριση συμμετοχῆς τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα P.RE.MON.10/10/2016
107Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς12/10/2016
108Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης13/10/2016
109 Καταγγελία συμβάσεως ὑπαλλήλου Ι.Ν. Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων18/10/2016
110Ἐπιβολή ποινῆς ἐπί δίμηνον ἀποχῆς ἀπό τῶν Λειτουργικῶν καθηκόντων18/10/2016
111Πρόσληψη Νεωκόρου στόν Ι. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου18/10/2016
112Πρόσληψη Νεωκόρου στόν Ι. Ν. Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων 12 Ἀποστόλων18/10/2016
113Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς24/10/2016
114Πρόσληψη Δασολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου24/10/2016
115Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς14/11/2016
116Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς08/12/2016
117Διάθεση Κειμηλίων εἰς τήν ἔκθεσιν «Ὅταν ἡ τέχνη γίνεται ἱερή»08/12/2016
118Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς19/12/2016
119Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων21/12/2016
120Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου21/12/2016