Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017

 

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
121Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς21/01/2017
122Διορισμός Διακόνου στόν Ι. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐνορίας Πλατανιᾶς-Γερακαρίου02/02/2017
123Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Καστρίτσης Ἰωαννίνων07/02/2017
124 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας Ἰωαννίνων07/02/2017
125Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς10/02/2017
126Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς15/02/2017
127Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς23/02/2017
128Ἀποδοχή παραιτήσεως καί διορισμός νέου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν ΙΒ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια23/02/2017
129Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Χουλιαράδων26/02/2017
130Ἀπόφασις Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 13003/03/2017
131Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς24/03/2017
132Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου24/03/2017
133Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διποτάμου28/04/2017
134 Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Ριζοῦ28/04/2017
135Ἀπαλλαγῆ καθήκοντος11/05/2017
136Διορισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου11/05/2017
137Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς09/06/2017
138Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστας09/06/2017
139Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου26/06/2017
140  Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστας01/07/2017
141Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς01/08/2017
142Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης01/08/2017
143Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς11/08/2017
144Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθρακίτου11/08/2017
145Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς11/08/2017
146Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Παλιουρῆς13/09/2017
147Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς22/09/2017
148Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου22/09/2017
149Ἐξουσιοδότηση ἐφημερίου διά ὑποβολή αἴτησης10/11/2017
150Ἀποδοχή δωρεᾶς τῆς ἐταιρίας «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»20/11/2017
151Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς20/11/2017
152Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου20/11/2017
153Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Μπαουσιών11/12/2017
154Διορισμός τακτικοῦ ἐφημερίου στόν Ἱερό Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Λαψίστης18/12/2017