Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020

 

Α/ΑΘΕΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
199Πρόσληψις ὑπαλλήλου14/01/2020
200Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Ἀσπροχωρίου25/01/2020
201Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἀετόπετρας04/02/2020
202Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀετόπετρας10/02/2020
203Οίκονομική ἐνίσχυσις10/02/2020
204Ἔγκρισις πράξης 120/14-02-2020 Ι.Μ. Κοιμ Θεοτόκου Βοτσᾶς25/02/2020
205Ἔγκρισις Ἰσολογισμοῦ25/02/2020
206Ἀποδοχή παραιτήσεως ἐκκλ. ὑπαλλήλου28/02/2020
207Τρίμηνη ἀργία ἀπό πάσης ἱεροπραξίας13/03/2020
208Ὁρισμός ἐκκαθαριστή ἀποδοχῶν ὑπαλλ. Ι.Μ.Ι.16/04/2020
209Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Νήσου20/05/2020
210Ἔγκρισις πράξης 125/16-06-2020 Ι.Μ. Κοιμ Θεοτόκου Βοτσᾶς16/06/2020
211Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἀναργύρων01/07/2020
212Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἀσπροχωρίου01/07/2020
213Ἄδεια ἐργασιῶν εἰς στήν 8ην Μ/Π Ταξιαρχίαν16/07/2020
214Ὁρισμός ἐκπροσώπου Ι.Μ.Ι.12/08/2020
215Πρόσληψις βοηθοῦ λογιστοῦ31/08/2020
216Ἔγκρισις πράξης 665/14-08-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς31/08/2020
217Ἔγκρισις πράξης 666/22-08-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς31/08/2020
218Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ.22/09/2020
219Διάθεση χώρων Παρεκκλησίου Ἁγίου Παϊσίου στό ΔΙΕΚ Ἰωαννίνων24/09/2020
220Ἔγκρισις πράξης 670/28-09-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς28/09/2020
221Διορισμός Ἡγουμένου-Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεοῦσας02/10/2020
222Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ.05/10/2020
223Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ.27/11/2020
224Διορισμός ἐφημερίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου27/11/2020
225Διορισμός ἐκκλησιαστικοῦ ὐπαλλήλου29/12/2020