Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Μπιζανίου.
Κατὰ μαρτυρίες κατοίκων ὑπάρχει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1800. Εἶναι εἰκονογραφημένος ἀπὸ τὸ 1850 καὶ μετά.

Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α

1. Ἱερὸς Ναὸς Ζωοδόχου Πηγῆς Μπιζανίου.
Οἰκοδομήθηκε κατά τα ἔτη 1955 ἕως τὸ 1960 καὶ ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὸ 1980 καὶ μετά.

2. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Μπιζανίου.
Ἡ ἐκκλησία αὐτή βρίσκεται στήν κορυφή τοῦ ὑψώματος, πάνω ἀπό τό χωριό Μπιζάνι.  Εἶναι παλαιά ἐκκλησία χωρίς νά ἀναφέρεται κάποια χρονολογία. Ἁγιογραφήθηκε τήν τελευταία εἰκοσαετία. Σέ ἀπόσταση 30 μέτρων πιό χαμηλά ὑπάρχουν ἴχνη παλαιοῦ ἁλωνιοῦ. Οἱ παλαιότεροι θυμοῦνται ὅτι τό ἁλώνι ἦταν τῆς ἐκκλησίας καί ὅτι ὅσοι τό χρησιμοποιοῦσαν πλήρωναν ἐνοίκιο σέ αὐτήν.

3. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Μπιζανίου.
Ἡ ἐκκλησία αὐτή ἀνοικοδομήθηκε τό 2010 «Δαπάνες Νικολάου Τζιάκου» στή θέση ὅπου ὑπῆρχαν ἐρείπια παλαιᾶς ἐκκλησίας.

4. Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κολωνιατίου.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος μᾶλλον ἀποτελοῦσε καί τόν κεντρικό ναό τῶν οἰκισμῶν. Ἦταν καί εἶναι πολύ παλιά ἐκκλησία χωρίς νά ἀναφέρεται κάποια ἡμερομηνία ἵδρυσής της. Ἦταν ἀκριβῶς στό σημεῖο πού βρίσκεται σήμερα ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ πολλές ἁγιογραφίες, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶχαν ἐπικαλυφθεῖ μέ ἀσβέστη κάποια ἐποχή καί δέν φαίνονταν. Εἶχε πολλή περιουσία, (περίπου 846 τουρκικά στρέμματα, ἐκ τῶν ὁποίων τά περισσότερα στόν κάμπο), ἡ ὁποία τό Μάιο τοῦ 1940 ἀπαλλοτριώθηκε. Τά χρήματα πού εἰσέπραξε ἀπό τήν ἀπαλλοτρίωση, 200.000 δραχμές σέ ὁμόλογα, ἐπρόκειτο νά διατεθοῦν γιά τήν ἀνέγερση νέας ἐκκλησίας, ἀλλά λόγῳ τῆς κήρυξης τοῦ πολέμου τοῦ 1940 οἱ ἐργασίες σταμάτησαν καί τά χρήματα χάθηκαν. Ἡ ἐκκλησία αὐτή ἦταν ἑτοιμόρροπη καί ἀποφασίστηκε να κατεδαφιστεῖ τή δεκαετία τοῦ 1960.

5 . Ἱερὸς Ναὸς Προφήτη Ἠλία Κολωνιατίου.
Ὁ Ἅι-Λιᾶς ἦταν χτισμένος στήν κορυφή τοῦ ὁμώνυμου λόφου. Κι αὐτό ἦταν πολύ παλιό παρεκκλήσι. Ἡ ἱστορία του χάνεται στούς αἰῶνες, χωρίς νά ὑπάρχει κάποια μαρτυρία γιά τό πότε χτίστηκε. Γύρω στό 1930, ὁ Δημήτριος Σιώζιος καθώς ὄργωνε τό χωράφι του στό προσήλιο στόν Ἅι Λιᾶ ἔφερε στό φῶς ἀνθρώπινα ὀστᾶ καί κρανίο, πράγμα πού φανερώνει ὅτι στό παρεκκλήσι αὐτό λειτουργοῦσε καί νεκροταφεῖο. Τό παρεκκλήσι ἦταν σχεδόν ἰσοπεδωμένο. Φαίνονταν μόνο τά θεμέλια καί ξεχώριζε τό Ἱερό Βῆμα. Μέσα στό 2002 ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή, πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τόν παπα-Κώστα Γεωργάρα ἀπό τήν Πλατανοῦσα, τόν Ἀριστείδη Κακαράντζα καί τόν Φώτη Λώλη, κάνοντας ἔρανο καί μέ προσωπική ἐργασία τῶν χωριανῶν ἔχτισε τό παρεκκλήσι πάνω στά ὑπάρχοντα θεμέλια. Στίς 20-7-2002 λειτούργησε καί μάλιστα πανηγύρισε γιά πρώτη φορά καί ἀπό τότε καθιερώθηκε ἐτήσιο πανηγύρι.

  • Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
    Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Ιωάννης Λάκκας.

 

 

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Τ.Κ. 45500 Μπιζάνι
Ἰωάννινα
Τηλ: 6932376441
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ