Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Ἡ Περιτομή Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/01/201603ης Ἰανουαρίου
2«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος»Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
09/01/201610ης Ἰανουαρίου
3«Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
17/01/201617ης Ἰανουαρίου
4«Οἱ Ἄγιοι Ἀθανάσιος καί Κύριλλος»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
18/01/201624ης Ἰανουαρίου
5«Ὁ Ἅγιος Αὐξέντιος ὁ ἐκ χώρας Βελλᾶς»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/01/201631ης Ἰανουαρίου
6– –– –
– –7ης Φεβρουαρίου
7«Ἡ «πέτρα» τῆς πίστεως»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
14/02/201614ης Φεβρουαρίου
8«Ἡ ψυχασθένεια τῆς ὑπερηφάνειας καί ἡ διαστροφή»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
21/02/201621ης Φεβρουαρίου
9«Ἡ παραβολὴ τοῦ «Ἀσώτου Υἱοῦ»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
28/02/201628ης Φεβρουαρίου
10«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
06/03/20166ης Μαρτίου
11«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
13/03/201613ης Μαρτίου
12«Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας»Ὁσ. Πρεσβύτερος
π. Στέφανος Γκαλντέμης
20/03/201620ης Μαρτίου
12«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
25/03/201627ης Μαρτίου
13«Κυριακή των νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)»Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
03/04/20163ης Ἀπριλίου
14 — – –10ης Ἀπριλίου
15«Τά λησμονημένα λόγια τοῦ Ἰησοῦ…»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
17/04/201617ης Μαρτίου
16«Σάββατο τοῦ Λαζάρου»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
23/04/201624ης Ἀπριλίου
17«Πορεία στό Θεῖο Πάθος τήν Μ. Ἑβδομάδα …»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
2/05/20162ας Μαΐου
18«Εάν μη ίδω …». Αναζητώντας την πίστηΑἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
08/05/20168ης Μαΐου
19«Κυριακή Γ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
15/05/201615ης Μαΐου
20«Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου ἑλληνίδος»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
22/05/201622ας Μαΐου
21«Πηγή ὕδατος … εἰς ζωήν αἰώνιον»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/05/201629ης Μαΐου
22«Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
05/06/20165ης Ἰουνίου
23

«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
09/05/201612ης Ἰουνίου
24

«Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
18/06/201612ης Ἰουνίου
25

«Τό Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
24/06/201626ης Ἰουνίου
26

– –

– –– –3ης Ἰουλίου
27«Ἡ κλήση τῶν Μαθητῶν»Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
3/07/201610ης Ἰουλίου
28«Ἡ Πολύαθλος Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα»Ι. Ν. Ἀγίας Μαρίνης
πόλεως Ιωαννίνων
17/07/201617ης Ἰουλίου
29«Οἱ ἑορτές τοῦ Ἰουλίου»Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
24/07/201624ης Ἰουλίου
30«Τό συναξάρι τῶν Ἁγίων τῆς Ἑβδομάδος 25 ἕως 31 Ἰουλίου»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
25/07/201631ης Ἰουλίου
31«Οἱ γιορτές καί τά πανηγύρια τοῦ καλοκαιριοῦ»Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
27/07/2016 
32«Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
7/07/20167ης Αὐγούστου
33«Ὁ Ἀπόστολος Ματθίας»Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
09/08/201614ης Αὐγούστου
34«Κυριακή Θ΄ Ματθαίου»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/08/201621ης Αὐγούστου
35«Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
11/09/201611ης Σεπτεμβρίου
36«Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
14/09/201618ης Σεπτεμβρίου
37«Κυριακή Β΄ Λουκᾶ»Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
02/10/20162ας Ὀκτωβρίου
38«Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/10/20169ης Ὀκτωβρίου
39«Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Διάκονος»Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
11/10/201616ης Ὀκτωβρίου
40«Ὁ Κύριος στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
23/10/201623ης Ὀκτωβρίου
41«Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι»Αἰδ. Πρεσβύτερος
π.Βασίλειος Ντίνος
01/11/20166ης Νοεμβρίου
42«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
13/11/201613ης Νοεμβρίου
43«Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου»Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Παῦλος Μπούκας
20/11/201620ης Νοεμβρίου
44«Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη»Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
25/10/201627ης Νοεμβρίου
45«Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Σεραφείμ»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π.Δημήτριος Καπρινιώτης
04/12/20164ης Δεκεμβρίου
46«Στυλίτες ἤ κιονίτες»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
11/12/201611ης Δεκεμβρίου
47«Τά βρέφη πού φτερούγισαν στόν οὐρανό»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/12/20161ης Ἰανουαρίου