Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Τά βρέφη πού φτερούγισαν στόν οὐρανό»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/12/20161ης Ἰανουαρίου
2«Τα Άγια Θεοφάνεια»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
06/01/20178ης Ἰανουαρίου
3«Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
15/01/201715ης Ἰανουαρίου
4«….ΕΙΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΙΩΝΩΝ»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
17/01/201722ας Ἰανουαρίου
5«Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντίνος
25/01/201729ης Ἰανουαρίου
6«Ἡ Ὑπαπαντὴ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
02/02/20175ης Φεβρουαρίου
7«Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Δημήτριος Σιαμάνης
12/02/201712ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
19/02/201719ης Φεβρουαρίου
9«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/02/201726ης Φεβρουαρίου
10«Μηνύματα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στόν σύγχρονο ἄνθρωπο»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
28/02/20175ης Μαρτίου
11«Ἡ Ἱερωσύνη ὡς λατρευτικὴ διακονία»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
14/03/201719ης Μαρτίου
12«Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
02/04/20172ας Ἀπριλίου
13«Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου καὶ ἡ Βαϊοφόρος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
09/04/20179ης Ἀπριλίου
14«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
16/04/201716ης Ἀπριλίου
15«Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Βασίλειος Ντίνος
23/03/201723ης Ἀπριλίου
16«Κυριακή τῶν Μυροφόρων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
30/04/201730ης Ἀπριλίου
17«Ἑορτολόγιον τῆς Ἑβδομάδος 1 ἕως 7 Μαΐου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Δημήτριος Σιαμάνης
1-7/05/20177ης Μαΐου
18«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
14/05/201714ης Μαΐου
19«Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/05/201721ης Μαΐου
20«Θεία Ἀνάληψη – Χαρά ἤ λύπη τοῦ χωρισμοῦ;»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/05/201728ης Μαΐου
21«Τό γενέσιον τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
24/06/201725ης Ιουνίου
22«Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν στὴν Ἀθήνα»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
29/06/20172ας Ἰουλίου
23«Ἀγάπη Θεοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
16/07/201716ης Ἰουλίου
24«Ὁ Προφήτης Ἠλίας»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
20/07/201723ης Ἰουλίου
25«Ἀγάπη Θεοῦ (β΄)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
30/07/201730ης Ἰουλίου
26«Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
06/08/20176ης Αὐγούστου
27«Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
15/08/201713ης Αὐγούστου
28«Μιλοῦν καί οἱ πέτρες»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
05/09/201710ης Σεπτεμβρίου
29«Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
20/09/201724ης Σεπτεμβρίου
30«Ἅγιοι Κυπριανός καί Ἰουστίνη»Αἰδεσ. Πρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
02/10/201708ης Ὀκτωβρίου
31«Ἡ ἀγαθὴ γῆ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/10/201715ης Ὀκτωβρίου
32«Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Δημήτριος Μακρῆς
26/10/201729ης Ὀκτωβρίου
33«Ὁ Ὅσιος Δαβίδ ὁ Γέρων ὁ ἐν Εὐβοίᾳ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
05/11/20175ης Νοεμβρίου
34«Καρποί ἐλεημοσύνης»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
12/11/201712ης Νοεμβρίου
35«Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
16/11/201719ης Νοεμβρίου
36«Ἀγαπᾶς με;»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
26/11/201726ης Νοεμβρίου
37«Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
03/12/20173ης Δεκεμβρίου
38«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π.Λάμπρος Τσιάρας
17/12/201717ης Δεκεμβρίου
39«Βίβλος γενέσεως»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
24/11/201724ης Δεκεμβρίου
40«Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Κων/νος Σιόντης
26/11/201731ης Δεκεμβρίου