Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Θεοφάνεια»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
06/01/20196ης Ἰανουαρίου
2«Ἡ προσκύνησις τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης20/01/201920ης Ἰανουαρίου
3«Σήμερα θά μείνω μαζί σου…»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου27/01/201927ης Ἰανουαρίου
4«Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
03/02/20193ης Φεβρουαρίου
5«Ἡ Χαναναία»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
10/02/201910ης Φεβρουαρίου
6«Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
17/02/201917ης Φεβρουαρίου
7«Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
24/02/201924ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
03/03/20193ης Μαρτίου
9«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης10/03/201910ης Μαρτίου
10«Ὁμιλία στόν Ἀπόστολο τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
17/03/201917ης Μαρτίου
11«Κυριακή Β ́ Νηστειῶν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
24/03/201924ης Μαρτίου
12«Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
31/03/201931ης Μαρτίου
13«Κυριακή Ε ́ Νηστειῶν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
14/04/201914ης Ἀπριλίου
14«Πάσχα τῶν πιστῶν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/04/201928ης Ἀπριλίου
15«Κυριακή τῶν Μυροφόρων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Βύρων Λάππας
12/05/201912ης Μαΐου
16«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
26/05/201926ης Μαΐου
17«Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
16/06/201916ης Ἰουνίου
18«Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
23/06/201923ης Ἰουνίου
19«Τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καπρινιώτης
30/06/201930ης Ἰουνίου
20«Κυριακή Γ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. π. Βύρων Λάππας
07/07/20197ης Ἰουλίου
21«Τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ ́ Οἰκ. Συνόδου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
14/07/201914ης Ἰουλίου
22«Κυριακή Ε ́ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Γ. Μαρνέλλος
21/07/201921ης Ἰουλίου
23«Κυριακή ΣΤ ́ Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
28/07/201928ης Ἰουλίου
24«Ὁ Χριστός καί ἡ Οἰκογένεια»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
Ἀπό 03/08/2019
ἕως 01/09/2019
 Ἀναγνώσματα
25«Στό γενέθλιο τῆς Θεοτόκου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
08/09/20198ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσεως – Γεν. Θεοτόκου)
26«Κυριακή μετά τήν Ὕψωση»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/09/201915ης Σεπτεμβρίου (μετά τῆς Ὑψώσεως)
27«Κυριακή Α ́ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
22/09/201922ας Σεπτεμβρίου
28«Κυριακή Β ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
29/09/201929ης Σεπτεμβρίου
29«Κυριακή Γ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Λάμπρος Τσιάρας
06/10/20196ης Ὀκτωβρίου
30«Κυριακή Δ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
13/10/201913ης Ὀκτωβρίου
31«Κυριακή ΣΤ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
20/10/201920ης Ὀκτωβρίου
32«Κυριακή Ζ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Κων/νος Σιόντης
27/10/201927ης Ὀκτωβρίου
33«Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Κων/νος Σιόντης28/10/2019 
34«Κυριακή Ε ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
03/11/20193ης Νοεμβρίου
35«Κυριακή Η ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Βύρων Λάππας
10/11/201910ης Νοεμβρίου
36«Κυριακή Θ ́ Λουκᾶ»Αἰδ. Πρωτονοτάριος π. Ἰωάννης Μήτσιος
17/11/201917ης Νοεμβρίου
37«Κυριακή ΙΓ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
24/11/201924ης Νοεμβρίου
38«Κυριακή ΙΔ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μπούκας
01/12/20191ης Δεκεμβρίου
39«Κυριακή Ι ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
08/12/201908ης Δεκεμβρίου
40«Κυριακή ΙΑ ́ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/12/201915ης Δεκεμβρίου
41«Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
22/12/201922ας Δεκεμβρίου
42«Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
29/12/201929ης Δεκεμβρίου