Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος05/01/20205ης Ἰανουαρίου
2«Κυριακή μετά τά Φώτα»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας12/01/202012ης Ἰανουαρίου
3«Κυριακή ΙΒ ́ Λουκᾶ (Τῶν 10 Λεπρῶν)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης19/01/202019ης Ἰανουαρίου
4«Κυριακή ΙΕ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος26/01/202026ης Ἰανουαρίου
5«Κυριακή τῆς Ὑπαπαντῆς»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης02/02/20202ας Φεβρουαρίου
6«Κυριακή ΙΣΤ ́ Λουκᾶ (Τελώνου καί Φαρισαίου)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος09/02/20209ης Φεβρουαρίου
7«Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας16/02/202016ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Αἰδεσ. Πρωτον. π. Ἰωάννης Μήτσιος23/02/202023ης Φεβρουαρίου
9«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης01/03/20201ης Μαρτίου
10«Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μπούκας08/03/20208ης Μαρτίου
11«Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Τοῦ Παλαμᾶ)»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος15/03/202015ης Μαρτίου
12«Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος22/03/202022ας Μαρτίου
13«Κυριακή Δ ́ Νηστειῶν (Ίωάννου Σιναΐτου)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας29/03/202029ης Μαρτίου
14«Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης05/04/20205ης Ἀπριλίου
15«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος12/04/202012ης Ἀπριλίου
16«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος17/05/202017ης Μαΐου
17«Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου21/05/202021ης Μαΐου
18«Κυριακή Ζ΄ άπὀ το Πάσχα»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης31/05/202031ης Μαΐου
19«Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας07/06/202007ης Ἰουνίου
20«Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας14/06/202014ης Ἰουνίου
21«Κυριακή Β΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης21/06/202021ης Ἰουνίου
22«Κυριακή Γ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας28/06/202028ης Ἰουνίου
23«Κυριακή Δ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος05/07/202005ης Ἰουλίου
24«Κυριακή Ε΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος12/07/202012ης Ἰουλίου
25«Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος19/07/202019ης Ἰουλίου
26«Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης26/07/202026ης Ἰουλίου
27«Κυριακή Η΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ.π. Ἰωάννης Λεοντάρης02/08/202002ας Αὐγούστου
28«Κυριακή Θ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος09/08/202009ης Αὐγούστου
29«Κυριακή Ι΄ Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος16/08/202016ης Αὐγούστου
30«Ἡ Θεομητορική προστασία τῆς Παναγίας μας»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος23/08/202023ης Αὐγούστου
31«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε!»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος06/09/20206ης Σεπτεμβρίου
32«Κυριακή πρό τῆς Υψώσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης13/09/202013ης Σεπτεμβρίου
33«Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας20/09/202020ης Σεπτεμβρίου
34«Έπανάγαγε εἰς τὸ βάθος»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας27/09/202027ης Σεπτεμβρίου
35«Κυριακή Β΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/10/20204ης Ὀκτωβρίου
36«Κυριακή Δ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/10/202011ης Ὀκτωβρίου
37«Κυριακή Ἁγίου Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/10/202018ης Ὀκτωβρίου
38«Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτονοτάριος π. Ἰωάννης Μήτσιος
25/10/202025ης Ὀκτωβρίου
39«Κυριακή Ε΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/11/202001ης Νοεμβρίου
40«Κυριακή Ζ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ π. Κων/νος Σιόντης
08/11/202008ης Νοεμβρίου
41«Κυριακή Η΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης15/11/202015ης Νοεμβρίου
42«Κυριακή Θ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος22/11/202022ας Νοεμβρίου
43«Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος29/11/202029ης Νοεμβρίου
44«Κυριακή Ι΄ Λουκά»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμάς Ἀνδρέου06/12/202006ης Δεκεμβρίου
45«Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης13/12/202013ης Δεκεμβρίου
46«Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας20/12/202020ης Δεκεμβρίου
47«Ὁμιλία στήν Κυριακή «Μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν»»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
27/12/202027ης Δεκεμβρίου