Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Κυριακή πρό τῶν Φώτων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης03/01/202103ης Ἰανουαρίου
2«Κυριακή μετά τά φώτα»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας10/01/202110ης Ἰανουαρίου
3«Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον…»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
17/01/202117ης Ἰανουαρίου
4«Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος
24/01/202124ης Ἰανουαρίου
5«Τέκνον Τιμόθεε… (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ίωάννης Κίτσιος
31/01/202131ης Ἰανουαρίου
6«Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
07/02/20217ης Φερουαρίου
7«Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
14/02/202114ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
21/02/202121ης Φεβρουαρίου
9«Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/02/202128ης Φεβρουαρίου
10«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
07/03/20217ης Μαρτίου
11«Κυριακή τῆς Τυρινῆς»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
14/03/202114ης Μαρτίου
12«Ἡ Εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
21/03/202121ης Μαρτίου
13«Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
28/03/202128ης Μαρτίου
14«Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/04/20214ης Ἀπριλίου
15«Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου συγγρ. τῆς Κλίμακος»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/04/202111ης Ἀπριλίου
16«Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/04/202118ης Ἀπριλίου
17«Κυριακή τῶν Βαΐων»Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος
25/04/202125ης Ἀπριλίου
18«…ἡ ζωή ἤ τό φῶς τῶν ἀνθρώπων…»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
02/04/20212ας Μαΐου
19«Κυριακή τοῦ Θωμά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
09/05/20219ης Μαΐου
20«Κυριακή τῶν Μυροφόρων»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης16/05/202116ης Μαΐου
21«Κυριακή τοῦ Παραλύτου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
23/05/202123ης Μαΐου
22«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος30/05/202130ης Μαΐου
23«Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμάς Ἀνδρέου
06/06/202106ης Ἰουνίου
24«Κυριακή τῶν 318 Θεοφ. Πατέρων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
13/06/202113ης Ἰουνίου
25«Πορεία πρός τήν Πεντηκοστή»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
20/06/202120ης Ἰουνίου
26«Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας27/06/202127ης Ἰουνίου
27«Κυριακή Β΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/07/202104ης Ἰουλίου
28«Κυριακή Γ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/07/202111ης Ἰουλίου
29«Κυριακή Δ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/07/202118ης Ἰουλίου
30«Κυριακή Ε΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος25/07/202125ης Ἰουλίου
31«Ἀπόστολος Κυριακῆς Στ΄Ματθαίου: «… ἔχοντες χαρίσματα κατά τήν χάριν…»»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/08/202101ης Αὐγούστου
32«Κυριακή Ζ΄Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
08/08/202108ης Αὐγούστου
33«Κοίμηση τῆς Θεοτόκου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
15/07/202115ης Αὐγούστου
34«Κυριακή Θ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος22/08/202122ας Αὐγούστου
35«Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί ἡ χριστιανική συνέπεια»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος29/08/202129ης Αὐγούστου
36«Τά χαρίσματα στόν ἄνθρωπο, μέσα ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Θωμᾶς Ἀνδρέου05/09/202105ης Σεπτεμβρίου
37«Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
12/09/202112ης Σεπτεμβρίου
38«Ἀλήθεια καί Σταυρός»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
19/09/202119ης Σεπτεμβρίου
39«Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας26/09/202126ης Σεπτεμβρίου
40«Κυριακή Β ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
03/10/202103ης Ὀκτωβρίου
41«Κυριακή Γ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
10/10/202110ης Ὀκτωβρίου
42«Κυριακή Δ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος17/10/202117ης Ὀκτωβρίου
43«Κυριακή ΣΤ ́ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης24/10/202124ης Ὀκτωβρίου
44«…πηλίκοις γράμμασιν ἔγραψα…»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
31/10/202131ης Ὀκτωβρίου
45«Κυριακή H ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης14/11/202114ης Νοεμβρίου
46«Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
21/11/202121ης Νοεμβρίου
47«Ὁ πειρασμός τοῦ πλούτου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/11/202128ης Νοεμβρίου
48«Κυριακή Ι ́ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
05/12/20215ης Δεκεμβρίου
49«Κυριακή ΙΑ ́ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας12/12/202112ης Δεκεμβρίου
50«Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
19/12/202119ης Δεκεμβρίου
51«Κυριακή Μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
26/12/202126ης Δεκεμβρίου