Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣΗΜ/ΝΙΑΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1«Κυριακή πρό τῶν Φώτων»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
02/01/202202ας Ἰανουαρίου
2«Κυριακή μετά τά Φώτα»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/01/202209ης Ἰανουαρίου
3«Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
16/01/202116ης Ἰανουαρίο
4«Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
23/01/202123ης Ἰανουαρίου
5«Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
30/01/202230ης Ἰανουαρίου
6«Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
06/01/202206ης Φεβρουαρίου
7«Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
13/02/202213ης Φεβρουαρίου
8«Κυριακή τοῦ Ἀσώτου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
20/02/202220ης Φεβρουαρίου
9«Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
27/02/202227ης Φεβρουαρίου
10«Κυριακή τῆς Τυροφάγου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
06/03/202206ης Μαρτίου
11«Κυριακή Α΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
13/03/202213ης Μαρτίου
12«Κυριακή Β΄ Νηστειῶν»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
20/03/202220ης Μαρτίου
13«Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
27/03/202227ης Μαρτίου
14«Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
03/04/202203ης Ἀπριλίου
15«Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος10/04/202210ης Ἀπριλίου
16«Κυριακή τῶν Βαΐων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
17/04/202217ης Ἀπριλίου
17«Κυριακή τοῦ Πάσχα»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
24/04/202224ης Ἀπριλίου
18«Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον…»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
–/05/2022 
19«Κυριακή τοῦ Θωμᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
01/05/202201ης Μαΐου
20«Κυριακή τῶν Μυροφόρων»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
08/05/20228ης Μαΐου
21«Κυριακή τοῦ Παραλύτου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/05/202215ης Μαΐου
22«Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
22/05/202222ας Μαΐου
23«Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας29/05/202229ης Μαΐου
24«Κυριακή Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα (τῶν ἁγ. 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συν.)»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
05/06/20225ης Ἰουνίου
25«Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
12/06/202212ης Ἰουνίου
26«Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
19/06/202219ης Ἰουνίου
27«Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακή Β΄ Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος26/06/202226ης Ἰουνίου
28«Κυριακή Γ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας03/07/20223ης Ἰουλίου
29«Κυριακή Δ’Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
10/07/202210ης Ἰουλίου
30«Μεγαλομάρτυρες – Ἁγία Μαρίνα»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
17/07/202217ης Ἰουλίου
31«Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος24/07/202224ης Ἰουλίου
32«Κυριακή Η΄ Ματθαίου»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
07/08/202207ης Αὐγούστου
33«Κυριακή Θ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
14/08/202214ης Αὐγούστου
34«Κυριακή IA΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
28/08/202228ης Αὐγούστου
35«Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/09/20224ης Σεπτεμβρίου
36«Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
11/09/202211ης Σεπτεμβρίου
37«Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας18/09/202218ης Σεπτεμβρίου
38«Κυριακή A΄ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης25/09/202225ης Σεπτεμβρίου
39«Κυριακή Β΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
02/10/20222ας Ὀκτωβρίου
40«Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
09/10/20229ης Ὀκτωβρίου
41«Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
16/10/202216ης Ὀκτωβρίου
42«Κυριακή Στ΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
23/10/202223ης Ὀκτωβρίου
43«Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
30/10/202230ης Ὀκτωβρίου
44«Κυριακή Z΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἱωάννης Κίτσιος06/11/20226ης Νοεμβρίου
45«Κυριακή Η΄ Λουκᾶ»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης13/11/202213ης Νοεμβρίου
46«Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
20/11/202220ης Νοεμβρίου
47«Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
27/11/202227ης Νοεμβρίου
48«Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ»Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
04/12/202212ης Δεκεμβρίου
49«Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως»Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
18/12/202218ης Δεκεμβρίου
50«Περιμένοντας τήν μεγάλη ἡμέρα»Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
25/12/202225ης Δεκεμβρίου