Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ αριθ. 2/2015

                                                                                                                                                                                                                                 Ἐν Ἰωαννίνοις, τῇ 20ῃ Μαΐου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὰ πλαίσια ἐκδήλωσης ποὺ διοργανώνουν στὴν πόλη μας ἡ Φιλανθρωπικὴ Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή» καὶ ὁ Δῆμος Ἰωαννιτῶν γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ προγράμματος ἀνακύκλωσης καὶ προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴ συνεργασία τῶν ὡς ἄνω φορέων, διοργανώνει παράλληλη ἐκδήλωση μὲ σκοπὸ τὴ συλλογὴ φαρμάκων ποὺ θὰ διατεθοῦν σὲ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Ἡ συλλογὴ τῶν φαρμάκων θὰ διεξαχθεῖ στὴν Κεντρικὴ Πλατεῖα τῶν Ἰωαννίνων, στὴν ἀρχὴ τοῦ πεζόδρομου Μιχαὴλ Ἀγγέλου, τὴ Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015, ἀπὸ τὶς 9.00 τὸ πρωί ὡς τὶς 15.00 τὸ μεσημέρι.

Παρακαλοῦμε, μέσα ἀπὸ τὴν ποιμαντική σας διακονία κατ’ ἐνορία, νὰ εὐαισθητοποιήσετε τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ, σὰν μιὰ μεγάλη ἀλυσίδα ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης νὰ συνδράμουμε τὴ θεάρεστη αὐτὴ προσπάθεια, νὰ προσφέρουμε φάρμακα ποὺ δὲν χρειαζόμαστε ἢ φάρμακα ποὺ θὰ ἀγοράσουμε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας ὥστε νὰ στηρίξουμε ἐμπράκτως ἀνασφαλίστους καὶ ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας.

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ