Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                        ὑπ’ ἀριθ. 4/2016

                                                                                                                                                                                                                               Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2016

Πρός
ἅπαντας τούς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους.

Θέμα: «Δισκοφορίες»

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί.

Μέ τή Συνοδική Ἀπόφαση τῆς 5ης Ἀπριλίου ἐνεστ. ἔτους, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ καθῆκον συμπαραστάσεως ὅλων μας ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἑπομένως, κατὰ τὴν Δ΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 10 Ἀπριλίου 2016, παρακαλοῦμε νὰ περιαχθεῖ δίσκος ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ, τὸ δὲ συλλεγησόμενο ποσό νὰ κατατεθεῖ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μέχρι τήν 21η Ἀπριλίου 2016, ἡμέρα Πέμπτη.

Ἐπίσης, κατά τήν ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 28 Ἀπριλίου 2016, μετὰ τὴν ἔξοδο τοῦ τιμίου Σταυροῦ, θὰ περιαχθεῖ δίσκος ὑπὲρ τοῦ Παναγίου Τάφου, τὸ δὲ συλλεγησόμενο ποσό νὰ κατατεθεῖ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μέχρι τήν 9η Μαΐου 2016, ἡμέρα Δευτέρα.

Μέ τήν πεποίθηση, ὅτι ὅλοι θά δραστηριοποιηθοῦμε καί θά πράξουμε τό καλύτερο,

                                                                                                                              διατελοῦμε
                                                                                                     μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης
                                                                                 Ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

                                                                                                                  Πρωτ. Λάμπρος Χ. Τσιάρας