Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΡΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

1.Διαβιβαστικό ἀπλόpdf_imageword
2.Διαβιβαστικό Πράξεως Ἐνορίαςpdf_imageword
3.Διαβιβαστικό παραίτησης Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλουpdf_imageword
4.Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (ἀνά τριετία)pdf_imageword
5. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (μετά ἀπό ἀλλαγή Ἐφημερίου)pdf_imageword
6. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (μετά ἀπό ἀντικατάσταση ἐπιτρόπου/ων)pdf_imageword
7. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἀναλήψεως Χρημάτωνpdf_imageword
8.Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μέ Ὅρους Δημοπρασίας (γιά ἀκίνητα)pdf_imageword
9.Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μέ Ὅρους Δημοπρασίας (γιά χορτολείβαδα)pdf_imageword
10.Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Κατακύρωσης Δημοπρασίαςpdf_imageword
11.Πρακτικό Διεξαγωγῆς Δημοπρασίαςpdf_imageword
12.Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβῆςpdf_imageword
13.Ἔντυπο Τριμηνίαςpdf_imageword

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

1.Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀδείαςpdf_imageword
2.Αἴτηση Ἀναγνώρισης Μεταπτυχιακοῦ –  Διδακτορικοῦ Διπλώματοςpdf_imageword
3.Αἴτηση Ἀναγνώρισης Πτυχίουpdf_imageword
4.Αἴτηση Μεταθέσεωςpdf_imageword
5.Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀντιγράφου Ἀξιολογήσεωςpdf_imageword

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.Μηνιαῖο Ἐκκαθαριστικό Μισθοδοσίας
(Ἠλεκτρονική ὑπηρεσία ἐνημέρωσης τῶν ἐργαζομένων στό Δημόσιο, τά Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς Ο.Τ.Α. ἀναφορικά μέ τή μισθοδοσία τους στό TAXISnet).
LOGO_GGPS 
2.Περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν ἀβαπτίστων νηπίωνpdf_image 
3.Περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν τῆς καύσεως νεκρῶνpdf_image 
4.Ἀρχιερατική τάξις τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας (ἐξωτερικός σύνδεσμος – Ι.Μ. Δημητριάδος)pdf_image