Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ ἀριθ. 2/2016

                                                           Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 2016

Πρὸς
τοὺς Αἰδ. Ἐφημερίους
τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως Ἰωαννίνων
καὶ τῶν περιχώρων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Ἐγκατάσταση αὐτομάτου πωλητοῦ Ἀνακυκλώσεως»

Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Ὀργανισμὸς Ἀνακυκλώσεως σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μ.Κ.Ο. «Ἀποστολή» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πρόκειται νὰ ἐγκαταστήσουν αὐτόματο πωλητὴ Ἀνακυκλώσεως κουτιῶν ἀλουμινίου, πλαστικῶν μπουκαλιῶν καὶ ὑάλινων φιαλῶν στὸ Γηροκομεῖο «Ζωσιμάδων» Ἰωαννίνων. Ἡ ἐκδήλωση ἐνάρξεως τοῦ προγράμματος θὰ γίνει στὸ Γηροκομεῖο τὴν Παρασκευή, 22 Ἀπριλίου ἐ.ἔ, ὥρα 11.00 τὸ πρωί.

Παρακαλοῦνται οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως καὶ τῶν περιχώρων νὰ ἐνημερώσουν τὸ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα γιὰ τὸ πρόγραμμα αὐτό, τὸ ὁποῖο θὰ συμβάλλει στὴν εὐαισθητοποίηση τοῦ κόσμου σχετικῶς μὲ τὰ ὀφέλη τῆς ἀνταποδοτικῆς Ἀνακυκλώσεως, γιὰ τὴν προστασία τοῦ Περιβάλλοντος καὶ ὅτι τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο μηχάνημα θὰ διατίθενται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου μας.

Προτρέπουμε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀρχίσουν ἄμεσα τὴ συγκέντρωση τῶν εἰδῶν πρός ἀνακύκλωση, ὅπως κουτιά ἀλουμινίου, πλαστικά μπουκάλια, ὑάλινες φιάλες (ἀπό ἀναψυκτικά, μπύρες, νερό, γάλα, χυμούς, ἀπορρυπαντικά, κρασιά, ποτά κ. ἄ), ἔτσι ὥστε στηρίζοντας τὴ λειτουργία τοῦ προγράμματος αὐτοῦ, νὰ συμβάλλουν ἄμεσα καὶ στὴν ὑποστήριξη τοῦ Γηροκομείου μας καὶ νὰ εἶναι παρόντες στὴν ἐκδήλωση τοῦ Γηροκομείου γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ προγράμματος, τὴν Παρασκευή, 22 Ἀπριλίου, ὥρα 11.00 τὸ πρωί.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ