Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                               ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
                     ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

                                                                                                                                 ΕΤΟΥΣ 2023

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2022

                                                                                                                                 ΕΤΟΥΣ 2021

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2020

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2019

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2018

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2017

                                                                                                                                ΕΤΟΥΣ 2016

                                                                                                                                 ΕΤΟΥΣ 2015