Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

Α/ΑΤΙΤΛΟΣDOWNLOADΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
1«Συγκρότησις Ἐπιτροπῆς Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν»save-512 αντίγραφο28-01-2016
2«Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»save-512 αντίγραφο23-02-2016
3«Ἀντιαιρετική ἐγκύκλιος»save-512 αντίγραφο11-03-2016
4«Δισκοφορίες»
save-512 αντίγραφο
08-04-2016
5«Ἱερατική Σύναξις»save-512 αντίγραφο30-06-2016
6«Ἱερατική Σύναξις»save-512 αντίγραφο04-10-2016
7«Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια»save-512 αντίγραφο04-10-2016
8«Διοργάνωσις Ἑβδομάδος Συγκέντρωσης Φαρμάκων»save-512 αντίγραφο06-10-2016
9«Συμμετοχὴ σὲ πνευματικὴ ἐκδήλωση»save-512 αντίγραφο14-10-2016
10save-512 αντίγραφο15-11-2016