Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣDOWNLOAD
1Ἑορτή Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου2-01-2020
2Λιτανεία Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου2-01-2020
3Περί Δισκοφοριῶν27-01-2020
4Περί κατάρτισης Λειτουργικοῦ Προγράμματος ἐνοριῶν14-02-2020
5Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων10-03-2020
6Περί ἀποπερατώσεως Ἱεροῦ Ναοῦ12-03-2020
7Περί ἀπαγόρευσης τέλεσης
 ἀκολουθιῶν ἀπό συνταξιούχους κληρικούς
13-04-2020
8Περί δασικῶν χαρτῶν27-07-2020
9Περί περιαγωγῆς δίσκου09-09-2020
10Περί καταγραφῆς τῶν παρεκκλησίων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων09-12-2020