Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                         ὑπ’ ἀριθ. 7/2015

                                                                                                                                                                                                                              Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 23ῃ Ἰουνίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους

                                                                                                                 Θέμα: «Ἔκτακτη Ἱερατικὴ Σύναξη»

      Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί∙

Μὲ εὐλογία καὶ ἐντολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου καλούμεθα ὅλοι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σὲ ἔκτακτη ἱερατικὴ Σύναξη τὴν Τρίτη, 30 Ἰουνίου 2015, καὶ ὥρα 7.00 μ.μ. στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαδοπούλου 8.

Ἡ σύναξή μας θὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο, τὰ δὲ θέματα ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν θὰ εἶναι τὰ ἐξῆς:

     α) Ἐνημέρωση περὶ τῶν Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων καὶ ὑποβολὴ αἰτήσεως συμμετοχῆς,

     β) Καθορισμὸς θεματικοῦ κύκλου ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν καὶ κατηχητικῶν σχολείων ἐν ὄψει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους,

     γ) Ἐνημέρωση περὶ φοροτεχνικῶν καὶ ἄλλων τρεχόντων ὑπηρεσιακῶν ζητημάτων τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν,

     δ) Ὀργάνωση πρακτικῶν σεμιναρίων Λειτουργικῆς καὶ Ψαλτικῆς.

Τυγχάνει αὐτονόητο ὅτι ἡ παρουσία ὅλων μας στὴ σύναξη εἶναι ὑποχρεωτική.

                                                                                                                Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
                                                                                                                τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

                                                                                                                               Πρωτοπρεσβύτερος
                                                                                                                                Λάμπρος Χ. Τσιάρας