Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ὑπ’ ἀριθ. 3/2016

                                                                                                                                                                                                                        Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 13ῃ Ἀπριλίου 2016

Πρὸς
τοὺς Αἰδ. Ἐφημερίους
τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως Ἰωαννίνων
καὶ τῶν περιχώρων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Ἐνημερωτικὴ Ἐκδήλωση καὶ διαγνωστικὲς ἐξετάσεις γιὰ τὴ γεροντικὴ ἄνοια καὶ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτζχάϊμερ»

Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸν Φιλανθρωπικὸ Ὀργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διοργανώνουν Ἐνημερωτικὴ Ἐκδήλωση κατὰ τὴν ὁποία εἰδικοὶ ἐπιστήμονες θὰ ὁμιλήσουν γιὰ θέματα γεροντικῆς ἄνοιας καὶ τῆς νόσου τοῦ Ἀλτζχάϊμερ. Ἡ ἐκδήλωση αὐτή, ποὺ θὰ ὠφελήσει τὶς οἰκογένειες ποὺ φιλοξενοῦν ἢ φροντίζουν ἡλικιωμένα ἄτομα, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἰωαννίνων τὴν Παρασκευή, 22 Ἀπριλίου ἐ.ἔ καὶ ὥρα 8.00 τὸ βράδυ.

Μὲ τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ χορῳδία τῆς Κατσαρείου Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ ψάλλει ὕμνους τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἐπίσης, καλοῦμε τὶς οἰκογένειες ποὺ φροντίζουν ἡλικιωμένους ἀνθρώπους νὰ ἔλθουν μαζί τους, τὸ Σάββατο, 23 Ἀπριλίου καὶ ἀπὸ ὥρα 10.00 τὸ πρωὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων, ὅπου οἱ ἡλικιωμένοι θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐξετάσεις γιὰ τὴ γεροντικὴ ἄνοια καὶ τὴ νόσο τοῦ Ἀltzχάϊμερ ἀπὸ εἰδικούς.

Παροτρύνουμε τοὺς πιστοὺς τῶν ἐνοριῶν μας νὰ παρακολουθήσουν τὴν σημαντικὴ αὐτὴ Ἐνημερωτικὴ Ἐκδήλωση καὶ νὰ προσέλθουν κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, μὲ σκοπὸ τὴν ἀρτιότερη φροντίδα τῶν ἡλικιωμένων μελῶν τῶν οἰκογενειῶν μας.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
†Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ