Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΟΜΙΛΗΤΗΣΗΜ/ΝΙΑ 
1.«Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀσώτου»Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
08-02-2015 
2.«Ὀρθόδοξη πίστη καὶ μετάνοια»Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Χ. Τσιάρας
01-03-2015