Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΟΜΙΛΗΤΗΣΗΜ/ΝΙΑ 
1«Ἀρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς…»Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
11-11-2018