Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν
2.Κατσάρειος Σχολή Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
3.Σχολή Βελλᾶς
4.Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα