Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                       ὑπ’ ἀριθ. 5/2015

                                                                                                                                                                                                                             Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 24ῃ Μαρτίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἕδρες τους

                                                                                                         Θέμα: «Ἔκτακτη Ἱερατικὴ Σύναξη»

Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί∙

Καλούμεθα ὅλοι σὲ ἔκτακτη ἱερατικὴ Σύναξη τὸ Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015, καὶ ὥρα 15.00 στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Παπαδοπούλου 8, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νὰ μᾶς δώσει ὁδηγίες:

           α) γιὰ μιὰ πιὸ ὀργανωμένη ἄσκηση τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως (Σεμινάριο γιὰ τοὺς πνευματικούς),

           β) γιὰ ζητήματα Λειτουργικῆς καὶ Τελετουργικῆς, ἐν ὄψει τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα καὶ

           γ) γιὰ οἰκονομικὰ καὶ διαχειριστικὰ θέματα ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας.

Στὴ Σύναξη θὰ δοθοῦν οἱ φωτογραφίες τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς ἀνάρτηση στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς (Γραφεῖα) καθὼς καὶ καθαγιασμένα ἀντιμήνσια γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀκόμη προμηθευθεῖ (τιμὴ φωτογραφίας 20,00€, τιμὴ ἀντιμηνσίων 50,00€).

                                                                                                          Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος
                                                                                                          τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

                                                                                                                         Πρωτοπρεσβύτερος
                                                                                                                          Λάμπρος Χ. Τσιάρας

 Υ.Γ. Νὰ ἀνακοινωθεῖ στοὺς πιστούς, ὅτι τὴν Μεγάλη Τετάρτη μετὰ τὸ Εὐχέλαιο, θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης.