Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Α/ΑΘΕΜΑΗΜ/ΝΙΑ
1«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 3 καί 5 Ἰουλίου»05-07-2021
2«Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παϊσίου»12-07-2021
3«Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μαρίνας»17-07-2021
4«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 17 καί 18 Ἰουλίου»18-07-2021
5«Ἡ ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιού»20-07-2021
6«Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς»26-07-2021
7«Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος»27-07-2021