Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Α/ΑΘΕΜΑΗΜ/ΝΙΑ
1«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 3 καί 4 Ἰουνίου»04-06-2020
2«Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία στό Νεομ. Γεώργιο»05-06-2020
3«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 7, 8, καί 9 Ἰουνίου»09-06-2020
4«Ἀπονομή πιστοποιήσεων σεμιναρίων»10-06-2020
5«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 10, 11 καί 12 Ἰουνίου»12-06-2020
6«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 13, 14 καί 15 Ἰουνίου»15-06-2020
7«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 17, 18 καί 19 Ἰουνίου»19-06-2020
8«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 20 καί 21 Ἰουνίου»21-06-2020
9«Ἑσπερινός στόν Ἅγ. Ἰωάννη Ἀνατολῆς»23-06-2020
10«Πανήγυρις Ἱ.Μ. Ρογκοβοῦ»24-06-2020
11«Ἑσπερινός στόν Ἅγιο Παΐσιο»24-06-2020
12«Ἐθιμοτυπική Ἐπίσκεψη Ὑφυπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων»25-06-2020
13«Δραστηριότητες Μητροπολίτου 26, 27 καί 28 Ἰουνίου»28-06-2020
14«Πανήγυρις Ἁγίων Ἁποστόλων Πέτρου καί Παύλου»29-06-2020
15«Πανήγυρις Ἁγίων Ἁποστόλων»30-06-2020