Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025.

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων με αρ.πρωτ. 32538/Θ2/29-03-2024, προσκαλεί τους υποψηφίους/φιες μαθητές/τριες, για την εισαγωγή τους στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. για το σχολικό έτος 2024-2025, να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου στην Γραμματεία του ΓΕ.Ε.Λ της Ρ.Ε.Σ (οδός Ριζάρη 1 Χαλάνδρι ΤΚ 15233).

Ειδικότερα οι υποψήφιοι εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεως είναι από Παρασκευή 29.3.2024 έως και Τετάρτη  17.4.2024.

Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε σαράντα (40) μαθητές και μαθήτριες εκ Ζαγορίου και λοιπής Ελλάδος από την Ριζάρειο περιουσία.

Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του σχολείου  κατά τις απογευματινές ώρες. Οι μαθητές/τριες είναι υπότροφοι/ες και κάθε υποτροφία ορίζεται για ένα (1) έτος, ενώ η ανανέωσή της εξαρτάται από την πρόοδο και τη διαγωγή του/της υποτρόφου. Η υποτροφία δεν αφορά σε παροχή χρημάτων, αλλά αθροιστικά, σε δωρεάν εκπαίδευση στα Διδακτήρια της Ριζαρείου, σίτιση, διαμονή στο οικοτροφείο (μόνον άρρενες), διδακτικά βιβλία, γραφική ύλη, χρήση βιβλιοθήκης, φροντιστηριακά μαθήματα (ενισχυτική διδασκαλία για πανελλαδικές εξετάσεις και Αγγλικής γλώσσας), υποστήριξη από Ψυχολόγο και Ιατρό.

Η δυνατότητα διαμονής στο Οικοτροφείο της Σχολής, παρέχεται μόνον σε άρρενες μαθητές που το επιθυμούν.

Οι οικότροφοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν επακριβώς και απαρέγκλιτα τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικοτροφείου της Σχολής. Στο οικοτροφείο μπορούν να διαμείνουν άρρενες μαθητές Χριστιανοί Ορθόδοξοι και όχι μεγαλύτεροι των 18 ετών. Η διαμονή στο οικοτροφείο δεν είναι υποχρεωτική.