Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων
υποστηρίζει την υλοποίηση ενός σύγχρονου και καινοτόμου εκπαιδευτικού
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε μια πρότυπης μονάδα
θερμοκηπιακής και υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών και αρωματικών φυτών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτελείται από το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων υπό την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε αγροτικές και θερμοκηπιακές
εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων στην περιοχή της Ιεράς Μονής Βελλάς.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ.