Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ 2015 – 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ΄ 2016 – 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ΄ 2016 – 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε΄2016 – 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤ΄2017 – 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ζ΄ 2018 (Μέσω ΕΣΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η΄2018 (Μέσω ΕΣΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Θ΄ 2019 (Μέσω ΕΣΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ι΄2019 (Μέσω ΕΣΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΑ΄2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΒ΄2021
(2020, ἀναβληθέν λόγῳ κορωνοϊοῦ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΓ΄2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΔ΄2022-2023

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄: «ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β΄: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΝ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Γ΄: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δ΄: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε΄: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤ΄: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ζ΄: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Η΄: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Θ΄: «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι΄: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ»

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑ΄:«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΩΝ  ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ  ΤΟΥΣ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΒ΄:«Η ΕΝΟΡΙΑ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΓ΄:«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΔ΄:«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ»