Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣPDF
1.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΣ04-02-2015
2.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ20-05-2015
3.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ29-05-2015