Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣPDF
1Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 103-03-2017
2Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 212-04-2017
3Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 308-08-2017