Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣDOWNLOAD
1Πρόσκληση Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων1-01-2019
2Πρόσκληση ἐφημερίων τῶν κοιμητηρίων1-01-2019
3Ἑορτή Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου9-01-2019
4Περί λιτάνευσης Ἱερῶν Λειψάνων Νεομ. Γεωργίου10-01-2019
5Περί ἀντιεκκλησιαστικῆς στάσης Μοναχοῦ14-02-2019
6Περί κατάρτισης λειτουργικοῦ προγράμματος Μεγάλης Ἑβδομάδος25-02-2019
7Περί ὁμιλίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη στό Καμπέρειο12-03-2019
8Περί δισκοφοριῶν περιόδου Πάσχα14-03-2019
9Ἱερατικές Συνάξεις ἀνά Ἀρχιερατική Περιφέρεια26-07-2019
10Περί τέλεσης Ἱερῶν Μυστηρίων09-09-2019
11Δισκοφορία ὑπέρ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος11-09-2019
12Περί Ἐκκλησιαστκῶν Συμβουλίων25-09-2019
13Περί Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν31-10-2019
14Περί τῆς διαφύλαξης τῶν ἐκκλ. κειμηλίων05-11-2019
15Περί συγκέντρωσης τροφίμων γιά σεισμοπαθεῖς στήν Ἀλβανία05-11-2019
16Περί ἐνίσχυσης τοῦ προγράμματος στήριξης τρίτου τέκνου στήν Θράκη10-12-2019
Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣPDF
1Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου ὑπ’ἀριθ. 117-05-2019