Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣPDF
1Λειτουργικό Πρόγραμμα Θεοφανείων στήν πόλη τῶν Ἰωαννίνων04-01-2021
2Ἑορτή Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου – Λειτουργικό Πρόγραμμα13-01-2021
3Νέο Λειτουργικό Πρόγραμμα ἀπό 18/01/202117-01-2021
4Λειτουργικό Πρόγραμμα Μεγάλης Ἑβδομάδος24-04-2021
5Λειτουργικό Πρόγραμμα Χριστουγέννων18-12-2021
6Λειτουργικό Πρόγραμμα Θεοφανείων27-12-2021