Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Γρηγόριος Καλλίδης

Γεννήθηκε στίς 24 Ἰανουαρίου 1844 στό Κούμβαο τῆς ἐπαρχίας Ἡρακλείας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης ἀπό εἐσεβεῖς γονεῖς, τόν Ἰωάννη καί τήν Εὐφροσύνη. Διετέλεσε Σχολάρχης στή Ραιδεστό καί Πρωτοσύγγελος τοῦ Ἡρακλείας Πανάρετου. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ ἐξελέγη στίς 24 Μαρτίου 1875. Τό 1879 ἐξελέγη Μητροπολίτης Τραπεζούντας, το 1884 Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τό 1889 Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καί τό 1902 Μητροπολίτης Ἡρακλείας καί Ραιδεστοῦ. Μέ τή Μικρασιατική καταστροφή τό 1922 ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί ἐγκαθίσταται στή Θεσσαλονίκη. Κοιμήθηκε στίς 23 Ἰουλίου τοῦ 1925. Στίς 20 Ὀκτωβρίου 1979 πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκταφή τῶν Ἱερῶν του λειψάνων τά ὁποία μυρόβλιζαν.

Ἡ ἐπίσημη κατάταξή του στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἔγινε στίς 22 Μαΐου τοῦ 2003.