Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΟΙ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μέ κατάνυξη τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τῆς Γ΄ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μαξίμου ὁ ὁποῖος χοροστάτησε εἰς μέν τήν πρώτη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πόλεως Ἰωαννίνων, εἰς δέ τήν δεύτερη στόν Περικαλλῆ Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης τῆς Θαυματουργοῦ, πόλεως Ἰωαννίνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Κήρυγμά του στούς ὡς ἄνω Ἱερούς Ναούς ἀναφέρθηκε στό νόημα τῆς τρίτης στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καθώς καί στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία εἶναι αὐτή πού δέχθηκε τό πῦρ τῆς Θεότητος καί ἔμεινε καί πρό τοῦ τόκου καί ἐν τόκῳ καί μετά τόκον παρθένος.