Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

 

 • Ἀνδρικές:

 1. Ἐλεούσης Νήσου. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Καλλίνικος Ναυρόζογλου (μον. 4), τηλ. 26510-21.986. Μετόχια: Ἁγίου Παντελεήμονος (16ος αἰ.), Ἁγίου Νικολάου Φιλανθρωπηνῶν (1292), Ἁγίου Νικολάου Ντίλιου ἤ Στρατηγοπούλου (12ος αἰ.), Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (15ος αἰ.), Σταυροπήγιον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (17ος αἰ.), Προφήτου Ἠλιού (17ος αἰ.).                                                                                                                                                                              
 2. Βελλᾶς. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τραϊκάπης (μον. 5), τηλ. 26530-41286. Μετόχια: Ἁγίου Ἰωάννου Ρογκοβοῦ, Γεν. Θεοτόκου Ἀσπραγγέλων, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πατέρων, Ζωοδόχου Πηγῆς Σπηλαιωτίσσης Ἀρίστης.                                                                                                                                 
 3. Βοτσᾶς. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Καχριμάνης (μον. 5). Ἔτος ἰδρύσεως 672 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου. Μετόχια: Ἁγίου Νικολάου Μετσόβου, Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀνθοχωρίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Μονοδενδρίου, Προφήτου Ἠλιού Βίτσης.                                                                       
 4. Ρωμανοῦ. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Ντέτσικας. Μετόχια: Ἁγίου Δημητρίου Διχουνίου, Γεν. Θεοτόκου Σιστρουνίου, Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Καταμάχης, Ἁγίας Παρασκευῆς Βαλανιδιᾶς, Ἅγιοι Ἀπόστολοι Μεσσιανῶν.                                                                                                                                                       
 5. Παλιουρῆς. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος (μον. 3). Μετόχια: Προφήτου Ἠλιού Ζίτσης, Ἀγγελομάχου Κουρέντων, Παρδάστανης Ἐκκλησιοχωρίου.                                                                                                                                                                                                                            
 6. Δουραχάνης, τηλ. 26510-52.247. Μετόχιον: Ἁγίου Νικολάου Ὄρους (Τζόρας) και Περιβλέπτου Παντανάσσης (Στούπαινας).                                                      
 7. Τσούκας. Ἡγούμενος: Πανοσ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Θωμᾶς Ἀνδρέου. Μετόχια: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κηπίνας, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κράψης.                                                                                                                                                                                                                                           
 8. Περιβλέπτου Παντανάσσης (Στούπαινας).                                                                                                                                                                                      
 • Γυναικεῖες:

 1. Καστρίτσης. Ἡγουμένη: Μοναχὴ Φιλοθέη Παναγιωτοπούλου (μον.4), τηλ. 26510-52.258. Μετόχιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἠλιόκαλης.                                    
 2. Εὐαγγελίστριας (μον.1).