Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Ὁ παλιός ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κτίστηκε κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, τό 1678 περίπου, σάν παρεκκλήσι τοῦ μοναστηριοῦ τῆς Καστρίτσας (Ἰωάννου Προδρόμου) μέ κελιά γιά μοναχούς, λόγω τῆς ἐπέκτασης τοῦ χωριοῦ μας ἀπό τήν κορυφή στούς πρόποδες τοῦ λόφου, ἀπό τήν ἀνατολική μεριά. Ἡ πρώτη μορφή τοῦ ναοῦ ἦταν λιτή χωρίς χαγιάτι καί γυναικωνίτη, τά ὁποῖα προστέθηκαν ἀργότερα στό ναό μας κατά τή μεγάλη ἀνακαίνισή του, στά 1860.

Αὐτή δέν ἦταν ἡ μόνη παρέμβαση καί ἀνακαίνιση· ἀντίθετα, στό ναό παρατηροῦμε πολλές παρεμβάσεις σέ ὅ,τι ἀφορᾷ στήν τοιχοποιία κυρίως ἀλλά καί ἄλλα σημεῖα, σέ διάφορες χρονικές περιόδους. Ἡ σημερινή ἁγιογράφηση, ὅπως μαρτυρεῖ μιά ξεθωριασμένη ἀναγραφή, εἰκάζεται ὅτι ἔγινε κάπου στά 1782.

Ὁ ναός λειτούργησε τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰῶνα σάν σχολεῖο, γιά μιά μικρή χρονική περίοδο κάποιων ἐτῶν, πρίν το σχολεῖο ἐγκατασταθεῖ σέ ἄλλο τουρκικό παραδοσιακό κτίσμα τοῦ χωριοῦ μας. Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπῆρξε καί τό πρῶτο κοιμητήριο καί ὀστεοφυλάκιο τοῦ χωριοῦ μας γιά πολλά ἔτη. Μαρτυρίες παιδιῶν θέλουν νά ἐμφανίζεται ὁ Ἅγιος στό ἄλογό του καί νά καλπάζει στήν αὐλή τοῦ ναοῦ.

Ὁ ναός λειτούργησε σάν κεντρική ἐνορία τῆς Καστρίτσας ἕως τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου τοῦ 2003, ὅταν ἀκριβῶς δίπλα του λειτούργησε ὁ νέος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Κυριακή τῶν Βαΐων 2003).

Ὁ νέος μας ναός θεμελιώθηκε ἀπό τό Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρό Θεόκλητο τό Δεκέμβριο τοῦ 1987, ἐνῷ οἱ ἐργασίες γιά τήν τελειοποίησή του συνεχίζονται ἀκόμη. Γιά τήν ἀποπεράτωσή του πάσχισε σημαντικά ὁ Ἱερέας μας Χρῆστος Κοντός μαζί μέ τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί τό σύνολο τῶν κατοίκων τῆς Καστρίτσας.

Ὁ ναός ἐγκαινιάστηκε στίς 25-4-2015 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο.

 • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  Τό μικρό ἐκκλησάκι στήν κορυφή τοῦ λόφου τῆς Καστρίτσας, πού δεσπόζει ἀπό τήν ἀνατολική μεριά, σ’ ἕνα ὑψόμετρο 637 μέτρων, βρίσκεται μέσα στόν ἀρχαιολογικό μας χῶρο (ἀρχαία Μολοσσική ἀκρόπολη). Χτίστηκε πρίν πολλά χρόνια (τό πότε ἀκριβῶς εἶναι ἄγνωστο). Κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, ὅμως, κατεδαφίστηκε ἀπό τόν τουρκικό στρατό, γιατί τό γεωστρατηγικό σημεῖο ὅπου βρισκόταν χρησίμευε σάν θέση κανονιοβολισμῶν πρός τό λεκανοπέδιο. Μετά τήν ἧττα τῶν Τούρκων καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης μας, τό ἐκκλησάκι χτίστηκε καί πάλι ἀπό τούς ντόπιους κατοίκους στό ἴδιο σημεῖο πού βρισκόταν.Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν πολύ λίγες παρεμβάσεις ἔχουν γίνει στό ναό αὐτό. Σημαντικότερη ἦταν ἡ διαμόρφωση καί περίφραξη τοῦ αὔλειου χώρου καί ἡ ἀντικατάσταση τῆς στέγης πρίν ἀπό χρόνια. Χαρακτηριστική θά εἶναι, ὅμως, ἡ ἀνάπλαση τοῦ ναοῦ πού πρόκειται νά γίνει στο πλαίσιο προγράμματος καί χρηματοδότησης ἀπό τήν Περιφέρεια Ἰωαννίνων.
 • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
  Στήν περιοχή ὅπου σήμερα βρίσκεται ὁ Προφήτης Ἠλίας ὑπῆρχε παλαιότερα μικρό ἐκκλησάκι, χτισμένο ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες· σήμερα, μόνο τα ρεποθέμελά του βρίσκει κανείς κι αὐτό μέ δυσκολία μέσα στήν πυκνή βλάστηση. Ἡ περιοχή αὐτή ὀνομαζόταν «Ἅϊ-Λιάδες».
  Κατά τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 κατασκευάστηκε στήν περιοχή αὐτή ὁ νέος ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία καί ἔγινε καί τό νέο κοιμητήριο καί ὀστεοφυλάκιο τῆς Καστρίτσας.
 • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  Τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρισκόταν σέ ἰδιωτικό χῶρο ἀπό τήν περίοδο τῆς δημιουργίας του, τό 2000 ὅμως ἔγινε ὁλική ἀνακαίνιση ἀπό τόν Ἱερέα καί τήν Ἐνορία τῆς Καστρίτσας καί παράλληλα παραχωρήθηκε ἀπό τούς ἰδιῶτες στήν ἐνοριακή περιουσία τοῦ χωριοῦ.
  Ὁ ναός προϋπῆρχε στό σημεῖο ἀπό τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, καταστράφηκε ὅμως ἀπό ἄγνωστο λόγο καί αἰτία. Ἀργότερα, στὰ τέλη τοῦ 19ου καί ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς βρῆκαν στό συγκεκριμένο τόπο ἱερά ἀντικείμενα (εἰκόνες , σταυρό κ.τ.λ.) μαζί μέ ρεποθέμελα καί ἔτσι οἱ ντόπιοι κι ὁ Ἱερέας ἔχτισαν ξανά τό ἐκκλησάκι στό σημεῖο αὐτό.
 • Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
  Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Χρῆστος Κοντός
 • Σύνθεση Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου:
  Πρόεδρος: Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Χρῆστος Κοντός
  Ἀντιπρόεδρος: Ἀξιότιμος κ. Ἐλευθέριος Νάκος
  Γραμματεύς: Ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Τζιάλλας
  Ταμίας: Ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Κορμπόπουλος
  Μέλος: Ἀξιότιμος κ. Σωτήριος Γκόντας

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Καστρίτσας
45500 Καστρίτσα Ἰωαννίνων
Τηλ: 26510-55714 & κιν. 694.4771880
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ