Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Σὲ περίοπτη θέση ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας, πρὸς τιμὴ τῆς Κοιμήσεώς της, ἦταν ὁ κεντρικὸς Ναὸς τῆς Ἐνορίας. Ὑπῆρξε γυναικεῖο μοναστήρι στὴν ἀρχική του μορφή. Ἀνακαινίστηκε τὸ 1812 καὶ μετατράπηκε σὲ ἐνοριακό. Τὸ καμπαναριὸ χτίστηκε τὸ 1833, ἐνῷ ὁ πρόναος συμπληρώθηκε τὸ 1930 στὸν κυρίως Ναό. Στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ βρίσκεται τὸ κοιμητήριο. Σὲ ξυλόγλυπτο τέμπλο στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σώζονται οἱ πρῶτες ἁγιογραφίες.

Στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (Εἰκ. 1). Θεμελιώθηκε στὶς 20-4-1971 ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ Τίκα καὶ ἐγκαινιάστηκε στὶς 14-11-1982 ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρὸ Θεόκλητο. Εἶναι ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς, μὲ τρεῖς ἐγκαινιασμένες Ἁγίες Τράπεζες.

Στὸ πίσω μέρος τοῦ κεντρικοῦ Ναοῦ βρίσκεται ὁ Ναὸς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ (Εἰκ. 2). Εἶναι τὸ ἀρχαιότερο κτίσμα τῆς ἐνορίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαιολογία, χρονολογεῖται τὸ 1750. Ἡ ἁγιογραφία ποὺ σώζεται στὸ Ἱερὸ εἶναι τοῦ 1750, μὲ γνήσια βυζαντινὰ χαρακτηριστικά, καὶ στὸν κυρίως Ναὸ εἶναι τοῦ 1925.

Στὸν πευκώδη λόφο τῆς Κατσικᾶς βρίσκεται ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Εἰκ. 3). Παλαιὸτερα ὑπῆρξε ἀνδρικὴ σταυροπηγιακὴ Μονὴ μὲ μετόχι στὸ Δεδουλέσι τῆς Ρουμανίας καὶ πολλὰ κτήματα τὰ ὁποῖα δημεύτηκαν. Ὁ Ναὸς σωζόταν μέχρι τὸ 1967. Τὴν ἴδια χρονολογία, δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα ἔγινε σεισμός. Ὁ Ναὸς ὑπέστη σοβαρότατα ρήγματα. Τὸν ἀνακαίνισαν οἱ κάτοικοι τῆς ἐνορίας καὶ ἀπὸ τὸ παλαιὸ κτίσμα διατήρησαν μόνο τὴν κόγχη τοῦ Ναοῦ. Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου διασώθηκαν καὶ φυλάσσονται στὸ ἀρχεῖο τοῦ κεντρικοῦ Ναοῦ. Εἶναι ρυθμοῦ μονόκλιτης Βασιλικῆς.

Τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἡγουμένου τοῦ μοναστηριοῦ.

Στὴν ἐνορία ὑπάρχουν καὶ δύο συντεχνιακοὶ Ναοί. Στὰ δυτικὰ τῆς Παναγίας, σὲ δασώδη λόφο, βρίσκεται ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ 1838, ποὺ ἀνήκει στὴ συντεχνία τῶν ραφτάδων. Ὁ δεύτερος συντεχνιακὸς Ναὸς ἀνεγέρθηκε στὴ θέση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κατσικᾶς, ὁ ὁποῖος πυρπολήθηκε στὸν πόλεμο τοῦ 1940.

Ἐφημέριος
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἀβραάμ Ματζίρης.

 

Στοιχεῖα ἐπικοινωνίας:
Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
45500 ΚΑΤΣΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 6945735162 – 2651094187

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: