Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣΗΜ/ΝΙΑΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΜΙΛΙΑΣ
1  00/00/2022Δείτε στό
ΥouΤube*

* Ἡ παρακολούθηση τῶν βίντεο ὁδηγεῖ στό κανάλι YouTube τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἤπειρος TV1» πού εἶναι καί ὁ νόμιμος κάτοχος αὐτῶν. Μπορεῖ νά προβάλλονται διαφημίσεις πού δέν εἶναι ἐπιλογή μας ἀλλά ἐπιβάλλονται ἀπό τόν πάροχο τοῦ βίντεο (YouTube).