Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων
Κλήμης ὁ Χίος

Ἡ ποιμαντορία του διήρκησε 36 ἔτη. Ὑπῆρξε ἀπό τούς διαπρεπέστερους ἱεράρχες τῶν Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος μαθήτευσε γιά πέντε χρόνια στή Μονή Λιγγιάδων, δίπλα στόν σοφό διδάσκαλο Βησσαρίων Μακρῆ. Ὁ Δ. Προκοπίου, μεταξύ τῶν λογίων τῆς ἐποχῆς του, τόν χαρακτηρίζει «εἰδήμονα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἔμπειρον τῶν θείων γραφῶν καί κήρυκα τῶν Εὐαγγελίων».