Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΔΡΑ: Π. ΙΩΑΚΕΙΜ Γ ́ 10
Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 2651026397, ΦΑΞ: 2651034500
email: koinsepimi@gmail.com
ΑΦΜ: 997095197 ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000080703061

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΗΜ/ΝΙΑ
1

«Γενική Συνέλευση 2022»

27-05-2022
2

«Γενική Συνέλευση 2021»

09-02-2021
3

«Γενική Συνέλευση 2020»

06-02-2020

4

«Γενική Συνέλευση 2019»

01-03-2019