Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ

Ἡ κτίση τοῦ Ναοῦ χρονολογεῖται περὶ τὸ 1827 σύμφωνα μὲ προσωπικὲς μαρτυρίες τῶν ἐνοριτῶν, καθὼς στὰ ἀρχεῖα τοῦ ναοῦ δὲν ὑπάρχει κάποια γραπτὴ μαρτυρία ἤ κάποιο ἄλλο ἁπτὸ στοιχεῖο ποὺ νὰ καταδεικνύει τὴν ἀκριβῆ χρονολογία κτίσης του. Ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ πραγματοποιήθηκε μὲ τὶς δωρεὲς καὶ τὴν προσωπικὴ ἐργασία τῶν ἐνοριτῶν. Ἐπίσης, δὲν ὑπάρχουν μαρτυρίες θυρανοιξίων.

Ὁ ρυθμὸς ναοδομίας του εἶναι σύμφωνος μὲ τὴν παράδοση τῆς κτίσης ἀντίστοιχων Ναῶν τῆς περιόδου (βασιλική), μὲ τὸν γυναικωνίτη ὑπερυψωμένο.

Σήμερα ἀποτελεῖ τὸν κύριο Ναὸ τῆς ἐνορίας Κρανούλας, ὅπου καὶ τελοῦνται οἱ Θεῖες ἀκολουθίες καὶ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καθὼς κρίνεται ἀπόλυτα λειτουργικός. Ὁ Ναὸς πανηγυρίζει στὶς 26 Ἰουλίου, ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στὴν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένος.

 

Παρεκκλήσια

Στὴν Ἐνορία ὑπάρχουν δύο παρεκκλήσια, τὸ ἕνα ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Νικόλαο, τὸ ὁποῖο ἑορτάζει στὶς 6 Δεκεμβρίου, καὶ τὸ ἕτερο στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, τὸ ὁποῖο ἑορτάζει στὶς 30 Ἰουνίου.

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ:
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Παῦλος Μπούκας, Πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:
Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευής
Τ.Κ. 45500 Κρανούλα
Ἰωάννινα
Τηλ: 6908278208
Βρεῖτε μας στὸ χάρτη μὲ ἕνα κλίκ ἐδῶ.